On-line seminář

Vlastnictví bytů a SVJ

- aktuálně a v souvislostech

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Cílem on-line semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe s více než pětiletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve vztahu ke starým a novým jednotkám a bez povšimnutí nezůstanou ani otázky spojené s právním postavením SVJ.

On-line seminář je určen pro:

všechny, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Dále pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Obsah on-line semináře:

 • Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající.
 • Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví).      
 • Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.
 • Povinné platby vlastníků jednotek.
 • Přechod dluhů při převodu jednotky.
 • Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.
 • Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku.
 • Vnitřní poměry SVJ.
 • Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka.
 • Zrušení bytového spoluvlastnictví.
 • Aktuální judikatura a připravovaná novela obč. zákoníku k bytovému spoluvlastnictví.

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

3490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.