On-line seminář

Vliv koronaviru na smluvní vztahy v dopravě

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

Obsahem on-line semináře bude zejména upozornění na dopady koronaviru a různých státních opatření proti jeho šíření do odpovědnosti dopravce a zasílatele za škodu. Především za škodu na zásilce a zpřekročení dodací lhůty, zčásti za škodu vdůsledku obstarání přepravy. To vše spřihlédnutím kjiž existující judikatuře. Poukázáno bude také na důsledky pro trvání, zánik či změnu smlouvy – jak smluv rámcových, tak jednorázových. Poskytneme dále praktická doporučení pro formulaci smluv, objednávek či jejich potvrzení sohledem na rizika plynoucí zkoronaviru a státních opatření proti jeho šíření, spřihlédnutím kmožnostem využití individuálních i všeobecných obchodních podmínek zájmových organizací.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

Působí v Praze jako advokátka specializující se na přepravní právo. O tématech souvisejících s přepravním právem rovněž přednáší a publikuje v České republice i v zahraničí. V současnosti na pozici Associate Partner trvale spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner advokáti, v.o.s., kde s kolegy získala v roce 2019 ocenění „Velmi doporučovaná…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.6.2020

14:00 - 17:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.