Seminář

Vodní hospodářství v podniku

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Smyslem školení je připravit účastníky na povinnosti a požadavky, které vycházejí z platné české a evropské legislativy pro odpady, chemické látky, ovzduší a vodu, osvojit problematiku environmentálního managementu.

Seminář je určen pro

Podnikové ekology, pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001 (EMS), manažery jakosti integrovaných systémů.

Co Vám seminář přinese

Smyslem školení je připravit účastníky na povinnosti a požadavky, které vycházejí z platné české a evropské legislativy pro odpady, chemické látky, ovzduší a vodu, osvojit problematiku environmentálního managementu.

Seminář lze absolvovat samostatně nebo v rámci specializovaného cyklu seminářů v kurzu: Specialista na podnikovou ekologii - intenzivní vzdělávací kurz.

Obsah semináře

  • legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
  • vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
  • odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona č. 254/2001, Sb., o vodách
  • havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
  • poplatky za odběr a vypouštění vod
  • vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
  • povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Časový harmonogram semináře:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část)

Lektor

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Vrcholový manažer s akademickým vzděláním a následnou odbornou praxí jak v řídící, tak i technické, právní a ekonomické oblasti.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.6.2018

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Vodní hospodářství, vodní hospodářství v podniku, environmentální management, české a evropská legislativa pro odpady a chemické látky, problematika environmentálního managementu, odpady legislativa, chemické látky legislativa, legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, vodoprávní povolení, odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona o vodách, havarijní plán, havárie, povinnosti při havárii, poplatky za odběr a vypouštění vod, vodovody a kanalizace, povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek, seminář pro podnikové ekology, ekologie podniku, ekologie podniku seminář, podniková ekologie, management péče o životní prostředí, ISO 14001 (EMS), management jakosti integrovaných systémů.