On-line seminář

Výběr, hodnocení a monitorování dodavatelů

pro kvalitu, environment i bezpečnost

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah on-line semináře

  • Přehled a porovnání požadavků ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, pokud jde o nakupování a dodavatele
  • Jaký je rozdíl mezi nákupem a řízením externích procesů
  • Nastavení odpovědností a firemních procesů pro nákup
  • Ukazatele pro hodnocení a výběr dodavatele
  • Na co si dát pozor s ohledem na normy a právní předpisy
  • Příklady hodnocení a výběru vybraných skupin dodavatelů
  • Možnosti a potřeby monitorování dodavatelů
  • Analýzy pro účely přezkoumání vedením

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.5.2021

9:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.