Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Vybrané otázky pracovního práva včetně představení připravované novely zákoníku práce

Seminář je určen:

Personalistům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře se seznámit účastníky s hlavními aspekty následujících právních témat:

 1. Připravovaná novela zákoníku práce
 2. Pracovní doba
 3. Odměňování zaměstnanců
 4. Překážky v práci

Výklad ohledně výše uvedených témat bude uzpůsoben požadavkům účastníků – některé z daných témat tak nemusí být (s ohledem na časové možnosti) probráno komplexně a naopak se lze, bude-li o to mezi účastníky zájem, u některého tématu více zastavit a probrat jej do větších detailů.

Obsah semináře:

 1. Připravovaná novela zákoníku práce

 

 1. Výklad hlavních změn, které by měla přinést připravovaná novela zákoníku práce, a to s účinností od 1.7.2019 (výjimkou je změna týkající se dovolené za kalendářní rok, kde se předpokládá účinnost od 1.1.2020). Mezi hlavní plánované změny patří:
 2. automatické navyšování minimální mzdy v závislosti na průměrné mzdě v národním hospodářství (tento systém by měl nahradit dosavadní každoroční vyjednávání mezi sociálními partnery);
 • nová koncepce dovolené založené na počítání v hodinách (obdobně, jak již bylo navrhováno změnit zákoník práce v roce 2016);
 1. nová úprava sdílení pracovního místa, kde by se na jednom místě za určitých pravidel střídali dva nebo i více zaměstnanců, kteří by si mezi sebou určovali, kdo kdy bude pracovat;
 2. zjednodušení doručování výpovědí, kdy je v současné době pro zaměstnavatele velmi těžké splnit veškeré podmínky, což často vede k neplatnosti rozvázání pracovního poměru;
 3. nová pravidla pro automatické převody zaměstnanců (např. při outsourcingu nebo změně dodavatelů), kdy by mohlo dojít k omezení takových případů v praxi.

 

 1. Pracovní doba
 2. Seznámení s možnými druhy rozvržení pracovní době (administrativa, pružná pracovní doba, směnné provozy apod.);
 3. povinnosti zaměstnavatelů při rozvrhování pracovní doby;
 • doporučení na znění úpravy pracovní doby v pracovní smlouvě;
 1. možnosti v oblasti výkonu a proplácení přesčasové práce;
 2. limity pro čerpání odpočinku mezi dvěma směnami a v rámci týdne;
 3. seznámení s právní úpravou držení a proplácení pohotovosti (mimo pracoviště);
 • upozornění na možné sankce při nedodržení pravidel rozvrhování pracovní doby.

 

 1. Odměňování zaměstnanců

 

 1. Seznámení s hlavními principy odměňování, například principem stejné mzdy za stejnou práci (vysvětlení možností zaměstnavatele diferenciovat mzdu zaměstnanců);
 2. poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy;
 • výhody a limity mzdových výměrů;
 1. kompenzace práce přesčas (představení možností zaměstnavatelů při poskytování příplatků a náhradního volna; zahrnutí kompenzace ve mzdě);
 2. má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?,
 3. možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy,
 • praktické aspekty průměrného výdělku.

 

 1. Překážky v práci

 

 1. Vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnance, především důležitých osobních překážek (ošetření u lékaře, svatba apod.), dočasná pracovní neschopnost, překážky v práci z důvodu školení, jiné překážky; a to včetně uvedení, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy;
 2. vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnavatele, zejména případy dočasného omezení odbytu (částečná nezaměstnanost), prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.45 - přednáška (2. část)

12.45 - 13.00 - odpolední coffee break

13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
6.2.20199:00 - 15:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz