Seminář

Vybrané otázky pracovního práva

včetně představení připravované novely zákoníku práce

JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními aspekty následujících právních témat: 1. Připravovaná novela zákoníku práce 2. Pracovní doba 3. Odměňování zaměstnanců 4. Překážky v práci Výklad ohledně výše uvedených témat bude uzpůsoben požadavkům účastníků – některé z daných témat tak nemusí být (s ohledem na časové možnosti) probráno komplexně a naopak se lze, bude-li o to mezi účastníky zájem, u některého tématu více zastavit a probrat jej do větších detailů.

Seminář je určen:

Personalistům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními aspekty následujících právních témat:

 1. Připravovaná novela zákoníku práce
 2. Pracovní doba
 3. Odměňování zaměstnanců
 4. Překážky v práci

Výklad ohledně výše uvedených témat bude uzpůsoben požadavkům účastníků – některé z daných témat tak nemusí být (s ohledem na časové možnosti) probráno komplexně a naopak se lze, bude-li o to mezi účastníky zájem, u některého tématu více zastavit a probrat jej do větších detailů.

Obsah semináře:

Připravovaná novela zákoníku práce

 

 • Výklad hlavních změn, které by měla přinést připravovaná novela zákoníku práce, a to s účinností od 1.7.2019 (výjimkou je změna týkající se dovolené za kalendářní rok, kde se předpokládá účinnost od 1.1.2020). Mezi hlavní plánované změny patří:
 • automatické navyšování minimální mzdy v závislosti na průměrné mzdě v národním hospodářství (tento systém by měl nahradit dosavadní každoroční vyjednávání mezi sociálními partnery);
 • nová koncepce dovolené založené na počítání v hodinách (obdobně, jak již bylo navrhováno změnit zákoník práce v roce 2016);
 • nová úprava sdílení pracovního místa, kde by se na jednom místě za určitých pravidel střídali dva nebo i více zaměstnanců, kteří by si mezi sebou určovali, kdo kdy bude pracovat;
 • zjednodušení doručování výpovědí, kdy je v současné době pro zaměstnavatele velmi těžké splnit veškeré podmínky, což často vede k neplatnosti rozvázání pracovního poměru;
 • nová pravidla pro automatické převody zaměstnanců (např. při outsourcingu nebo změně dodavatelů), kdy by mohlo dojít k omezení takových případů v praxi.

 

Pracovní doba

 • Seznámení s možnými druhy rozvržení pracovní době (administrativa, pružná pracovní doba, směnné provozy apod.);
 • povinnosti zaměstnavatelů při rozvrhování pracovní doby;
 • doporučení na znění úpravy pracovní doby v pracovní smlouvě;
 • možnosti v oblasti výkonu a proplácení přesčasové práce;
 • limity pro čerpání odpočinku mezi dvěma směnami a v rámci týdne;
 • seznámení s právní úpravou držení a proplácení pohotovosti (mimo pracoviště);
 • upozornění na možné sankce při nedodržení pravidel rozvrhování pracovní doby.

 

Odměňování zaměstnanců

 

 • Seznámení s hlavními principy odměňování, například principem stejné mzdy za stejnou práci (vysvětlení možností zaměstnavatele diferenciovat mzdu zaměstnanců);
 • poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy;
 • výhody a limity mzdových výměrů;
 • kompenzace práce přesčas (představení možností zaměstnavatelů při poskytování příplatků a náhradního volna; zahrnutí kompenzace ve mzdě);
 • má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?,
 • možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy,
 • praktické aspekty průměrného výdělku.

 

Překážky v práci

 

 • Vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnance, především důležitých osobních překážek (ošetření u lékaře, svatba apod.), dočasná pracovní neschopnost, překážky v práci z důvodu školení, jiné překážky; a to včetně uvedení, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy;
 • vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnavatele, zejména případy dočasného omezení odbytu (částečná nezaměstnanost), prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.45 - přednáška (2. část)

12.45 - 13.00 - odpolední coffee break

13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.5.2019

9:00 - 15:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.