Seminář

Vybrané otázky ze závazkového práva dle NOZ, reklamace Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář určen pro:

neodbornou veřejnost se zájmem o závazkové vztahy - podnikatele, nepodnikatele, státní správu a samosprávu 

Cíl semináře:

nejdříve Vás seznámíme s tím, kdy se od 1. 1. 2014 použije nový občanský zákoník a kdy předchozí právní úprava. Následně se probereme základní principy NOZ, které nám usnadní výklad jednotlivých institutů a konkrétních smluvních typů v NOZ. Budeme se věnovat otázce promlčení, závazkům z předsmluvního jednání, obecně uzavírání a plnění smluv, ujednáním jako smluvní pokuta, smluvní úroky z prodlení, úroky, uznání závazku. V poslední řadě pak rozebereme problematiku uplatňování nároků z vad a ze záruky.

Obsah semináře:

  • Kdy se použije od 1. 1. 2014 NOZ namísto předchozí právní úpravy – přechodná ustanovení NOZ
  • Principy NOZ
  • Jak poznat od kterých ustanovení v NOZ se lze smluvně odchýlit a od kterých ne?
  • Promlčení v NOZ
  • K uzavírání smluv obecně - předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky
  • Smluvní pokuta, uznání závazku, úroky a úroky z prodlení
  • Vady u kupní smlouvy a smlouvy o dílo a podmínky jejich uplatnění

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

samostatný advokát specializující se na oblast obchodního práva a autorka odborných článků publikovaných v odborných periodikách. Dále působí jako mediátor.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.