Seminář

Vybrané problémy zákoníku práce 2018

Mgr. Klára Gottwaldová MBA

Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled v problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je i pro začínající personalisty.

Seminář je určen:

Zejména pro personalisty, ale i pro každého, kdo má zájem se seznámit se zákoníkem práce a s problémy z praxe, které při jeho aplikaci mohou nastat.

Cíl semináře:

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce srozumitelnou formou nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je i pro začínající personalisty.

Obsah semináře:

Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce.

Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (včetně GDPR).

Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce.

Základní informace týkající dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Pracovní poměr. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy.

Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv.

Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků“), zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem, výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy), konkurenční doložka, apod.

Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi.

Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu (náhrada majetkové a nemajetkové újmy). Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance. Pracovní úrazy – základní pojmy.

Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovní poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Formulace „důtek“. Jak postupovat, když zaměstnanec odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru. Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.

Proč si vybrat právě tento seminář?

Lektorka se jako praktikující advokátka snaží výklad doplňovat o své zkušenosti z praxe, o příklady a tipy pro praxi. Snaží se o to, aby si posluchači z kurzu „odnesli co nejvíce“, nepoužívá prezentace, každý účastník obdrží lektorkou vytvořený písemný materiál; příklady včetně případných odkazů na zajímavá soudní rozhodnutí lektorka uvádí ad hoc na každém semináři.

Aktuality (včetně souvisejících legislativních změn) k datu konání semináře.

garance kvality

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 13.30 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kdy ihned po jejím absolvování nastoupila do advokátní praxe. V současné době působí jako samostatná advokátka, přičemž právní služby poskytuje ve všech hlavních právních oblastech se zaměřením na pracovní, občanské, obchodní a trestní právo. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky, znalosti…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.10.2018

9:00 - 13:30

Brno

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 090,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Alena Richterová, Česká pošta s.p.

“Velmi pěkný a srozumitelný výklad týkající se očekávaného tématu.„

Jitka Klímová, Stavební bytové družstvo HK

“Vše vyhovovalo!„

Jana Odložilová, Česká pošta s.p.

“Velmi zajímavý seminář, srozumitelný výklad paní Mgr. Kláry Gottwaldové.„

Jarmila Švábková, Česká pošta s.p.

“Velmi příjemný, odborný a kultivovaný projev přednášející.„

Ing. Helena Pekaríková, Česká pošta s.p.

“Naprosto profesionální přístup paní Gottwaldové!„