Seminář

Vybrané účetní případy a jejich daňové dopady

NOVINKA

Tomáš Líbal

Cílem semináře je vysvětlit a na příkladech ukázat správné účetní a daňové postupy u vybraných okruhů účtování.

Seminář je určen

pro účetní, ekonomy, účetní metodiky, účetní a daňové poradce. 

Cíl semináře

je vysvětlit a na příkladech ukázat správné účetní a daňové postupy u vybraných okruhů účtování.

Obsah semináře:

  • Kurzy pro přepočet cizí měny v účetnictví, DPH, cestovních náhrad a EET
  • Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů
  • Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH
  • Účetní případy související s úpravami odpočtu DPH
  • Účtování nákladů charakteru technického zhodnocení
  • Zdravotní a sociální pojištění z pohledu účetnictví a daně z příjmů
  • Úroky z prodlení a smluvní pokuty v účetnictví a dani z příjmů
  • Vybrané právní, daňové a účetní podmínky ve vztahu k účtování o pohledávkách

Časový harmonogram semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.12.2018

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

vybrané účetní případy a jejich daňové dopady, účetnictví, daně, daňové dopady účetních případů, účetní a daňové postupy, účtování, kurzy pro přepočet cizí měny v účetnictví, přepočet DPH, přepočet cestovních náhrad, EET, nehmotný a hmotný majetek v účetnictví, škody a manka, účetní případy související s úpravami odpočtu DPH, atd.

Školení Praha, vzdělávací kurz, seminář Praha, kurzy a semináře, kurz Praha.