On-line seminář

Východisko z osobnostní krize

Praktický webinář pro manažery

Jste nově ve funkci manažera?

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Nebo jste na manažerské pozici již dlouho, ale chcete lépe vést svůj tým? Náš on-line seminář naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. On-line seminář nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, která určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Cílem je proto porozumět v prvé řadě sobě. Budeme-li rozumět sobě v širším kontextu času, prostředí a zkušeností, budeme moci lépe rozumět druhým.  Firma i partneři tento obrat velmi brzy rozpoznají, což skýtá dlouhodobé šance pro stabilnější interní vztahy a externí spolupráci. Nové předpoklady pro vzájemnou důvěru a komunikaci stabilizují firmu, obchodní vztahy a zakládají možnost jejich dalšího rozvoje.

Seminář proběhne formou představení základních tezí, interaktivního rozhovoru, reflektivního testu a společného výstupu. 

 Charakter manažerské osobnosti

 • Vstupní anketa: co nás osobě nejvíce trápí (anonymní, osobní)
 • Základní charakteristika osobnosti
 • Vliv výchovy a vzdělání (ohrožení autoritativními přístupy a jejich důsledky v praxi)
 • Vliv prostředí: životní zkušeností a potřeba jejich kritického hodnocení
 • Vliv podvědomí: úschovna pozitivních a negativních emocí. Aktivní zpracován

Jak lze sebepoznání využít v praxi?

 • Odvaha přijmout realitu sebe i druhých
 • Vyhodnocení praktických důsledků různých osobností ve firmě a okolí
 • Aktivní zpracování své minulosti a využití osobního potenciálu
 • Nebezpečí pasivního přístupu – nekontrolovanost emocí a mechanického myšlení Grafické představení modelu s praktickými ukázkami – hledání podobností

  Tajemství svědomí

 • Pozice svědomí v individuální psychologii (spokojenost vs. pocit viny)
 • Význam svědomí v oblasti morálního a etického rozhodování (role odpuštění)
 • Pěstované a zanedbané svědomí (pasivita, lhostejnost, skepse vs. arogance)
 • Možnost ozdravění funkce svědomí jako nezávislého zdroje pro řešení konfliktů a dilemat
 • Shrnující hledání rovnováhy a smysluplného rozvoje v podnikové i osobní praxi
 • Manažerská aplikace uvedených principů (příklady)

Vyhodnocení a aplikace kurzu

 • Závěrečný dotazník ověřující pochopení kurzu
 • Vyhodnocení pro management či osobu
 • Možné společné stanovisko nebo záměr

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu nebo mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Vedoucí centra managementu udržitelnosti a etiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se manažerskou etikou a rozměrem odpovědnosti (Business Ethics/Compliance), speciálně například tématy jako: krize manažerské osobnosti a její východiska, etické výzvy umělé inteligence, etické limity neurověd pro management,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.6.2022

9:00 - 12:00

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.