On-line seminář

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - původci odpadů

Ing. Petr Šulc

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Se všemi novými povinnostmi pro původce odpadů se seznámíte na tomto semináři.

Program on-line semináře:

1. Vybrané  způsoby nakládání  s odpady

 • Soustřeďování  odpadů,  školní  sběr,
 • Požadavky na zařízení pro  nakládání  s odpady Provozní  řády zařízení
 • Zasypávání
 • Energetické  využití  odpadů
 • Omezení  odstraňování odpadů
 • Technické  požadavky na skládky a ukládání  odpadů
 • Přeprava odpadů
 • Technologické  odpady

2. Údaje o  odpadech,  průběžná  evidence a ohlašování  odpadů

 • Údaje o  odpadech
 • Průběžná  evidence odpadů
 • Ohlašování odpadů

3. Nakládání  s vybranými  odpady

 • KO
 • BIO odpady
 • Jedlé  oleje a tuky
 • Papír, plasty,  sklo,  kovy
 • Nebezpečné odpady (vč KO)
 • Vybrané  kovové  odpady
 • Stavební  a demoliční  odpady
 • Biologicky rozložitelné  odpady, 
 • Komunitní  kompostování
 • Kaly
 • PCB
 • Odpad rtuti
 • Odpad z léčiv z domácností
 • Odpadní  olej

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams, Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.9.2021

9:30 - 15:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.