Seminář

Výkresová dokumentace ve strojírenství podle ISO norem - zobrazování a kótování

Ing. Karel Petr Ph.D.

Seminář se zaměřuje na čtení a provedení výkresů pro strojírenskou výrobu. Lektor semináře se bude věnovat technickým normám, a to jak českým tak mezinárodním, nebo zobrazování a pravidlům kótování.

Seminář určen pro:

management a technické pracovníky firem vyrábějící strojní zařízení, dále také pro dovozce a nákupce strojních zařízení.

Cíl semináře:

seminář se zaměřuje na čtení a provedení výkresů pro strojírenskou výrobu. Lektor semináře se bude věnovat technickým normám, a to jak českým tak mezinárodním, nebo zobrazování a pravidlům kótování.

Obsah semináře:

  • Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications). Mezinárodní a národní technické normy pro tvorbu a čtení výkresů, obsah a provedení výkresů. Platnost a závaznost českých technických norem.
  • Celosvětově užívaná pravidla pro zobrazování na technických výkresech, metody promítání.
  • Užití typů čar a jejich určení pro kreslení pohledů, řezů a průřezů a dalších.
  • Pravidla kótování podle mezinárodních norem (ISO GPS).
  • Kótování geometrických prvků na součástech (průměrů, oblouků, poloměrů, koulí, zkosených hran, opakujících se prvků, n-hranů, atd.).
  • Kótování kuželů (funkčních, volných).
  • Zobrazování a kótování konstrukčních prvků. Kreslení a označování šroubových spojů, svařovaných a pájených spojů.
  • Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů.
  • Předepisování požadavků na strukturu povrchu.
  • Předepisování stavu hran (hrany neurčitých tvarů).   

Časový harmonogram:

  8.30 -  9.00 – prezence účastníků

  9.00 - 10.30 – seminář (1. část)

10.30 - 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 - 12.00 – seminář (2. část) + diskuze

12.00 - 13.00 – oběd

13.00 - 14.30 – seminář (3. část)

14.30 - 14.45 - přestávka

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část) + diskuze

Lektor

Ing. Karel Petr Ph.D.

absolvent Fakulty strojní, ČVUT v Praze, kde působí jako odborný asistent v oboru tvorby výkresové dokumentace dle ISO GPS a dále v oboru konstrukce, pevnostních výpočtů metodou konečných prvků (MKP) a školení v oblasti výkresové dokumentace (ISO GPS). Člen Technické normalizační komise pro rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.9.2018

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Výkresová dokumentace, strojírenství, ISO normy, technické normy, zobrazování, kótování, ISO GPS, Geometrical Product Specifications, školení, výkresy, tvorba výkresů, čtení výkresů, seminář, technické normy, metody promítání, kreslení pohledů, kreslení řezů, kreslení průřezů, pravidla kótování, výkresová dokumentace seminář, čtení výkresové dokumentace kurz, vzdělávací kurz, seminář Praha.