On-line seminář

Výpočtové modelování - komplexní kurz

Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

Semináře můžete objednat též jednotlivě.

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Co Vám kurz přinese:

Dozvíte se na příklad:

 • Proč využívat simulace a výpočty
 • Jak připravit profesionální návrh součásti nebo celé konstrukce
 • Jak vypočítat úsporné rozmístění hmoty součásti (přidat materiál tam, kde je potřeba, a naopak ubrat tam, kde potřeba není)
 • Jak snížit náklady (lepší modelovat v počítači než vyrábět drahé prototypy a ty draze testovat)
 • Získání představy o mechanickém namáhání součásti, z které poté může plynou záruka na danou součást

Obsah lurzu:

 • Výpočtové modelování pro začátečníky - 1. část (15. 3. 22, 4. 10. 2022 - 9:00 až 12:30) 
  • Úvod do programového vybavení
  • Ovládání potřebných modulů (geometrie, síť, výpočet, procházení výsledků)
  • Vysvětlení datové struktury projektu
  • 3D analýza objemové geometrie: komentovaná praktická ukázka dvou úloh zaměřených na posouzení nominálních napětí (+úvod do problematiky koncentrace napětí a singularity)
 • Výpočtové modelování pro začátečníky - 2. část (22. 3. 2022, 11. 10. 2022  - 9:00 až 12:30)

  • 3D analýza objemové geometrie: komentovaná praktická ukázka dvou úloh, pokročilejší práce s modelem, výpočet koncentrace napětí, použití symetrie, zavedení pokročilejších okrajových podmínek (řídící uzel, zadávání sil a momentů)
 • Výpočtové modelování pro mírně pokročilé - 1. část (29. 3. 2022,18. 10. 2022  - 9:00 až 12:30)

  • Výpočty zaměřené na 2D analýzy rovinné geometrie: využití předpokladů rovinné napjatosti, osové symetrie a rovinné deformace, posouzení koncentrace napětí, využití symetrie, komentovaná praktická ukázka dvou úloh
 • Výpočtové modelování pro mírně pokročilé - 2. část  (5. 4. 2022, 25. 10. 2022. - 9:00 až 12:30)
  • Výpočty zaměřené na 3D analýzy skořepin a prutů: komentovaná praktická ukázka dvou úloh, nastavení skořepinových a prutových prvků z hlediska výpočtu a z hlediska vykreslení výsledků

  Výuka probíhá ve volně dostupných programech = nulové náklady na pořízení a udržování výpočtového programu. Jedná se o profesionální výpočtové prostředí, které bylo schváleno auditem pro jadernou energetiku, pro výpočty z tohoto odvětví. Program je stále rozvíjen a podporován vývojovým týmem EDF z hlediska uživatelského prostředí, nových funkcí, instalačních balíků a dokumentace.

  On-line seminář je určen pro:

  techniky a zaměstnance technických firem, inženýry, konstruktéry, výpočtáře, uživatele CAD programů, projektanty, designéry, vyučující (i studenty) středních a vysokých technicky zaměřených škol.

  On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube, případně MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  Termíny a místo konání

  15.3. – 5.4.2022

  9:00 - 12:30

  On-line

  7990

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.