On-line seminář

Výpočtové modelování pro začátečníky - 1. část

Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není. Na tento on-line seminář navazuje kurz Výpočtové modelování pro začátečníky - 2. část.

On-line seminář je určen pro:

techniky a zaměstnance technických firem, inženýry, konstruktéry, výpočtáře, uživatele CAD programů, projektanty, designéry, vyučující (i studenty) středních a vysokých technicky zaměřených škol.

Co Vám on-line seminář přinese:

Dozvíte se na příklad:

  • Proč využívat simulace a výpočty
  • Jak připravit profesionální návrh součásti nebo celé konstrukce
  • Jak vypočítat úsporné rozmístění hmoty součásti (přidat materiál tam, kde je potřeba, a naopak ubrat tam, kde potřeba není)
  • Jak snížit náklady (lepší modelovat v počítači než vyrábět drahé prototypy a ty draze testovat)
  • Získání představy o mechanickém namáhání součásti, z které poté může plynou záruka na danou součást

Obsah semináře:

  • úvod do programového vybavení
  • ovládání potřebných modulů (geometrie, síť, výpočet, procházení výsledků)
  • vysvětlení datové struktury projektu
  • komentovaná praktická ukázka dvou statických strukturních úloh zaměřených na posouzení nominálních napětí (úvod do problematiky koncentrace napětí a singularity)
  • objemová geometrie.

Výuka probíhá ve volně dostupných programech = nulové náklady na pořízení a udržování výpočtového programu. Jedná se o profesionální výpočtové prostředí, které bylo schváleno auditem pro jadernou energetiku, pro výpočty z tohoto odvětví. Program je stále rozvíjen a podporován vývojovým týmem EDF z hlediska uživatelského prostředí, nových funkcí, instalačních balíků a dokumentace.

Na tento on-line seminář navazuje kurz Výpočtové modelování pro začátečníky - 2. část.

On-line semináře Výpočtové modelování pro začátečníky - 1. část a Výpočtové modelování pro začátečníky - 2. část jsou plnohodnotnou alternativou celodenního prezenčního semináře na totéž téma Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu, a je tedy možné po jejich shlédnutí absolvovat prezenční seminář Výpočtové modelování pro pokročilé, který je naplánován v termínu 3. 9. 2020.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

9.7.2020

10:00 - 14:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.