On-line seminář

Výpočtové modelování pro začátečníky - 2. část

Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

On-line seminář navazuje na kurz Výpočtové modelování pro začátečníky - 1. část. Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

On-line seminář je určen pro:

techniky a zaměstnance technických firem, inženýry, konstruktéry, výpočtáře, uživatele CAD programů, projektanty, designéry, vyučující (i studenty) středních a vysokých technicky zaměřených škol.

Co Vám on-line seminář přinese:

Dozvíte se na příklad:

  • Proč využívat simulace a výpočty
  • Jak připravit profesionální návrh součásti nebo celé konstrukce
  • Jak vypočítat úsporné rozmístění hmoty součásti (přidat materiál tam, kde je potřeba, a naopak ubrat tam, kde potřeba není)
  • Jak snížit náklady (lepší modelovat v počítači než vyrábět drahé prototypy a ty draze testovat)
  • Získání představy o mechanickém namáhání součásti, z které poté může plynou záruka na danou součást

Obsah semináře:

  • pokročilejší práce s modelem
  • použití symetrie; výpočet koncentrace napětí
  • použití pokročilých okrajových podmínek (zadávání sil a momentů)
  • objemová geometrie.

Výuka probíhá ve volně dostupných programech = nulové náklady na pořízení a udržování výpočtového programu. Jedná se o profesionální výpočtové prostředí, které bylo schváleno auditem pro jadernou energetiku, pro výpočty z tohoto odvětví. Program je stále rozvíjen a podporován vývojovým týmem EDF z hlediska uživatelského prostředí, nových funkcí, instalačních balíků a dokumentace.

On-line seminář navazuje na kurz Výpočtové modelování pro začátečníky - 1. část.

On-line semináře Výpočtové modelování pro začátečníky - 1. část a Výpočtové modelování pro začátečníky - 2. část jsou plnohodnotnou alternativou celodenního prezenčního semináře na totéž téma Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu, a je tedy možné po jejich shlédnutí absolvovat prezenční seminář Výpočtové modelování pro pokročilé, který je naplánován v termínu 3. 9. 2020.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

10.7.2020

10:00 - 14:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.