Konference

Výroba potravin 2020

Legislativa, dozor, trendy

doc. Ing. Kamila Míková, CSc., doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., MUDr. Pavla Svrčinová, Mgr. Martin Hedeja, Ing. Miroslav Šuška, Mgr. Karolína Mikanová, MVDr. Jan Váňa, Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

Všechny výrobce a distributory potravin zveme na novou odbornou konferenci Výroba potravin 2020! Nové legislativní předpisy a vyvíjející se oborové normy představují pro provozovatele potravinářských podniků výzvy, se kterými se musejí vypořádat. Se zástupci dozorových orgánů, akademické obce a konzultačních firem řadu zásadních témat probereme. Účastníci se tak prostřednictvím série přednášek mohou informovat o posledním vývoji v oboru. Prostor bude také pro otevřenou diskusi a navazování nových kontaktů.

4.12.2019

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Zahájení konference Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Moderátor akce

 

Ing. David Zima

9:10 - 9:50

Novinky v potravinářské legislativě

Ing. David Zima

(Ministerstvo zemědělství ČR)

Mgr. Karolína Mikanová

9:50 - 10:30

Proces schvalování nové potraviny – jednoduchá věc?

Mgr. Karolína Mikanová

(UniConsulting s.r.o.)

Problematiku nových potravin (nově např. hmyz) nebo nových složek potravin upravuje od loňského roku nařízení (EU) 2015/2283, jež přineslo několik novinek. Proč je důležité, aby tyto potraviny prošly před uvedením na trh procesem autorizace nebo notifikace? Jak zjistit, zda surovina pro výrobu potravin je, nebo není „novou“? Nové potraviny nemusejí být vyrobeny jen novým technologickým procesem, ale mohou to být i potraviny, které jsou mimo EU zcela běžné. Jaké další legislativní požadavky se na tyto produkty vztahují?

Přestávka na kávu

10:30 - 10:50

Přestávka na kávu

Ing. Miroslav Šuška

10:50 - 11:30

Efektivní minimalizace rizika kontaminace potravin cizími předměty

Ing. Miroslav Šuška

(QUALIFOOD s.r.o. a zástupce IFS Management GmbH pro ČR/SR)

Jsou cizí předměty reálně se vyskytujícím nebezpečím v potravinách nebo jen dalším finančně nákladným požadavkem potravinářských norem? Jaké požadavky jsou kladeny ze strany GFSI schválených norem IFS Food a BRC Food na výrobce potravin? V kterých případech je vhodné zavádět opatření pro minimalizaci kontaminace cizími předměty? Diskutovány budou různé možnosti, kterými je možné tato opatření účinně realizovat.

MUDr. Pavla Svrčinová

11:30 - 12:10

Mikrobiální rizika z potravin neživočišného původu

MUDr. Pavla Svrčinová

(Hygienická stanice hlavního města Prahy)

V posledních letech proběhlo na území EU několik epidemií závažných onemocnění, jejichž příčinou byla konzumace potravin rostlinného původu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin proto přistoupil k hodnocení rizikovosti jednotlivých druhů těchto produktů. Praxe ukazuje, že potraviny rostlinného původu jsou často opomíjeny výrobci potravin v rámci provádění analýzy rizika při stanovení postupů založených na principu HACCP.

Přestávka na oběd

12:10 - 13:10

Přestávka na oběd

Mgr. Martin Hedeja

13:10 - 13:50

Povinnosti provozovatele potravinářského podniku při provozu internetového obchodu s potravinami

Mgr. Martin Hedeja

(Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

Jaké jsou základní požadavky kladené na provozovatele potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny prostřednictvím internetového prodeje? Jak splnit informační povinnost, identifikaci vůči spotřebiteli, dodržovat práva spotřebitele a správně uvádět informace o prodávaných potravinách v souladu s potravinářskou legislativou? Jaký je vztah mezi reklamou a internetovým prodejem? V prezentaci Státní zemědělské a potravinářské inspekce bude uveden přístup SZPI ke kontrole e-commerce a výsledky kontrolní činnosti v této oblasti.

MVDr. Jan Váňa

13:50 - 14:30

Rok 2019 z pohledu Státní veterinární správy

MVDr. Jan Váňa

(Státní veterinární správa)

Státní veterinární správa má jako dozorový orgán v kompetenci výrobu, skladování, přepravu, dovoz, vývoz a prodej potravin živočišného původu. Jaké jsou současné zkušenosti zástupců veterinárního dozoru se schvalováním, registrací a zejména kontrolami potravinářských podniků zabývajících se výrobou nebo uváděním potravin živočišného původu na trh?

Přestávka na kávu

14:30 - 14:50

Přestávka na kávu

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

14:50 - 15:30

Časté mýty a omyly v označování potravinářských produktů

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Požadavky na označování potravin specifikují evropské a tuzemské legislativní předpisy. Přestože nároky těchto předpisů jsou uplatňovány již delší dobu, stále dochází k uvádění chybných nebo mylných údajů na etiketách. Zdravotní a výživová tvrzení bývají nadužívána ve snaze výrobek zatraktivnit. Nejasnosti panují u uvádění země původu. Chybuje se u dobrovolných informací. Které informace jsou při označování povinné a jak předcházet omylům a nedostatkům?

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

15:30 - 16:10

Trendy ve falšování potravin a co je možné v roce 2020 odhalit?

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Co je považováno za falšování a kdy se jedná „pouze“ o snížení kvality výrobků? Kdy může falšování představovat ohrožení zdraví a života spotřebitelů? Jaké jsou aktuální trendy v oblasti falšování potravin? Diskutovány budou různé aspekty klamání spotřebitele od naředění výrobku vodou přes záměnu zeměpisného původu po nepravdivou deklaraci bio původu potraviny.

Zakončení konference Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

16:10 - 16:30

Zakončení konference

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Moderátor akce

 

Lektoři

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Více informací a další semináře lektora

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Od roku 2001 pracuje na VŠCHT Praha na Ústavu konzervace potravin. Podílela se na přípravě akreditovaného programu magisterského studia oboru Technologie potravin, v rámci kterého přednáší zavedený předmět Autenticita potravin a detekce falšování i jeho anglickou mutaci Food Traceability and Authenticity. Její pedagogická i výzkumná činnost je…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Pavla Svrčinová

Hygienička a odbornice v ochraně a podpoře veřejného zdraví na národní i evropské úrovni. Dlouhá léta se specializuje na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka na celoevropské úrovni. V minulosti byla například zaměstnána u Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako ředitelka odboru hygieny výživy a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Martin Hedeja

Vystudoval chemii a geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti pracoval na Ústředním inspektorátu SZPI jako ředitel kanceláře úřadu. Poté působil v pedagogické sféře. V současné době pracuje jako metodik SZPI pro kontrolu internetového prodeje a pro kontrolu reklamy. Je členem pracovní skupiny Evropské komise pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Miroslav Šuška

Jednatel / Managing Director QUALIFOOD s.r.o.

Během své profesní praxe působil jako manažer kvality jednoho z 10 největších světových potravinářských výrobců, poté založil poradenskou společnost QUALIFOOD s.r.o., kde působil jako poradce u společností jako Váhala a spol., Bongrain, Nutricia, Nestlé, Yoplait a řadě dalších. Od roku 2000 je BRC…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Karolína Mikanová

Vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzitě v Praze a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Pracovala v KEZ o.p.s. a ÚKZÚZ, kde se zabývala ekologickým zemědělstvím a bioprodukty. Od r. 2013 působila na Ministerstvu zemědělství, odboru bezpečnosti potravin. Zastupovala ČR v Pracovní skupině EFSA pro komunikaci a Pracovní…

Více informací a další semináře lektora

MVDr. Jan Váňa

Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Státní veterinární správy v Praze. Absolvoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, fakultu Veterinární hygieny a ekologie.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora
!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp19/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

4.12.2019

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.