Konference

Výroba potravin 2021

First Minute sleva 15 %! Akce platí do 30.6.2020

Ing. Jan Pivoňka Ph.D., Ing. David Zima, Ing. Jindřich Pokora, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Pavel Mikoška, Ph.D., Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Druhý ročník odborné konference pro výrobce a distributory potravin.

1.12.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990 Kč

3392

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Jaké jsou aktuální novinky v legislativě související s výrobou potravin a jejich uvádění na trh? Na co se zaměřují dozorové orgány? Jaký dopad bude mít strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" v rámci Zelené dohody pro Evropu na potravinářský sektor?

Všechny provozovatele potravinářských podniků zveme na druhý ročník odborné konference Výroba potravin. Opět bude představena řada důležitých témat, které se bezprostředně týkají uvádění potravinářských výrobků na trh. Moderátorem akce bude opět Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. z VŠCHT Praha.

Předběžný program konference:

BLOK I – Legislativa a výkon státního dozoru

 • Novinky v potravinářské legislativě (Ing. David Zima – Ministerstvo zemědělství ČR)
  Přehled nově vydané a připravované legislativy na úseku výroby potravin a jejich uvádění na trh.
 • Současný přístup SZPI ke kontrole kvality a označování potravin (Ing. Jindřich Pokora - Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
  Jsou zásahy státu prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) do trhu nutné? Za jakým účelem se provádí úřední kontrola potravin a jaké mohou být následky protiprávního jednání provozovatelů potravinářských podniků? Jaké jsou výsledky kontrolní činnosti na úseku kvality a označování potravin v letošním roce?

BLOK II – Udržitelnost při výrobě potravin

 • Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" a její dopad na potravinářský sektor (Ing. Jiří Šír – Ministerstvo zemědělství ČR)
  Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal for Europe) je balíček opatření Evropské komise, díky němuž se má Evropa stát do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Tato opatření budou mít dopad na všechna hospodářská odvětví včetně potravinářského sektoru. Produkce má mít minimální dopad na přírodu při zachování bezpečných, výživných a vysoce kvalitních potravin.
 • Balení potravin z pohledu celého životního cyklu (doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA. – VŠCHT Praha)
  Volba materiálů pro balení potravin začíná výrobce i spotřebitele zajímat i z pohledu ochrany životního prostředí. Je lépe balit potraviny do jednorázových obalů, recyklovatelných obalů či opakovaně použitelných obalů? Jak velký vliv na environmentální dopady má primární, sekundární či terciální obal? Jaký dopad má logistika? Na příkladech z praxe některých významných potravinářských podniků bude představena koncepce posuzování životního cyklu potravinových obalů včetně ukázek toho, jak může ekologie ovlivňovat rozhodování o tom, jak balit potraviny.
 • Výživové označení Nutri-Score a proč by jej měli výrobci začít používat (Ing. Pavel Mikoška, Ph.D. – Ahold Czech Republic)

BLOK III – Kvalita potravin a potravinové podvody

 • Požadavky norem GFSI v boji proti potravinovým podvodům (Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. – VŠCHT Praha)
 • Nové a tradiční analytické metody v boji proti potravinovým podvodům (Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. – VŠCHT Praha)

Jaký byl předchozí ročník? Dovíte se v této tiskové zprávě.

Změny v programu vyhrazeny.

Lektoři

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jindřich Pokora

Působí u Ústředního inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává pozici ředitele odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu Potraviny na pranýři. Za největší současný problém u potravin považuje neustálé inovativní pokusy o zlevnění jejich výroby, což často vede ke snížení kvality,…

Více informací a další semináře lektora

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Je absolventkou Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci…

Více informací a další semináře lektora
!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp20/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

1.12.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990 Kč

3392

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.