Konference

Výroba potravin 2021

Legislativa, udržitelnost, kvalita

Ing. Jan Pivoňka Ph.D., Ing. David Zima, Ing. Jindřich Pokora, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Pavel Mikoška, Ph.D., Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., Ing. Jiří Šír, PhDr. Petr Kopáček

Letošní 2. ročník konference Výroba potravin bude vysílán on-line ze studia. Témata jsou natolik zajímavá, že jsme se i navzdory epidemiologické situaci konferenci rozhodli uskutečnit. Nepřijdete tak o přednášky ani o diskusi s odborníky z praxe. Své dotazy však nově nebudete klást do mikrofonu v sále, nýbrž na dálku prostřednictvím chatu.

1.12.2020

9:00 - 16:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Jaká potravinářská legislativa se aktuálně připravuje? Jaké jsou aktuální novinky v boji proti potravinovým podvodům? Na co se zaměřují dozorové orgány? Jaký dopad bude mít Zelená dohoda pro Evropu na potravinářský sektor? Tyto zásadní informace pro výrobce potravin budou diskutovány na 2. ročníku konference Výroba potravin.

Moderátorem akce bude opět Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. z VŠCHT Praha.

Partner konference:

Program konference:

Zahájení konference Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Úvodní slovo moderátora akce.

Blok I - Legislativa

9:10 - 9:50

Strategie EU "Od zemědělce ke spotřebiteli" – budování udržitelných potravinových systémů

Ministerstvo zemědělství ČR

V roce 2019 se členské státy Evropské unie zavázaly dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality hospodářství EU a Evropská komise zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu. Na tento zásadní krok v historii EU navázaly strategie vypracované Evropskou komisí, které už do roku 2030 stanovují ambiciózní cíle v oblasti udržitelných potravinových systémů a biologické rozmanitosti. Návrh na snížení spotřeby pesticidů používaných v zemědělství o 50 %, snížení spotřeby antibiotik u hospodářských zvířat o 50 %, redukce potravinového odpadu o 50 % nebo zvýšení podílu ekologického zemědělství na 25 % plochy zemědělské půdy v EU jsou jen některé ze záměrů EK. Pro všechny členské země jde o obrovskou výzvu, jak udržet konkurenceschopnou zemědělskou a potravinářskou produkci a zároveň dramaticky snížit intenzitu používaných vstupů a realizace navržených cílů ovlivní budoucnost evropského zemědělství a potravinářství na desítky let dopředu. Jde o zásadní příležitost nebo existenční hrozbu?

Ing. David Zima

9:50 - 10:30

Novinky v potravinářské legislativě

Ing. David Zima

Ministerstvo zemědělství ČR

Přehled nově vydané a připravované legislativy na úseku výroby potravin a jejich uvádění na trh.

Bloková diskuze a následně přestávka

10:30 - 10:50

Bloková diskuze a následně přestávka

Blok II - Označování potravin

Ing. Jindřich Pokora

10:50 - 11:30

Současný přístup SZPI ke kontrole kvality a označování potravin

Ing. Jindřich Pokora

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Jsou zásahy státu prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) do trhu nutné? Za jakým účelem se provádí úřední kontrola potravin a jaké mohou být následky protiprávního jednání provozovatelů potravinářských podniků? Jaké jsou výsledky kontrolní činnosti na úseku kvality a označování potravin v letošním roce?

Ing. Pavel Mikoška, Ph.D.

11:30 - 12:10

Nutri-Score jako nástroj srozumitelné komunikace výživových hodnot potravin pro zákazníky

Ing. Pavel Mikoška, Ph.D.

Ahold Czech Republic

Jednouchá a srozumitelná komunikace výživových hodnot pro zákazníky je společným zájmem výrobců, zpracovatelů a prodejců potravin. Historicky byly k tomuto účelu použity různé systémy, nikdy však nedošlo k jejich sjednocení, tak aby komunikace byla stejně srozumitelná alespoň v zemích Evropy. Systém Nutri-Score má velké předpoklady k tomu, aby k takovému sjednocení, minimálně na území Evropy, mohlo dojít. Řada evropských zemí již touto cestou vykročila. Stane se také Česká Republika jedním z podporovatelů tohoto systému?

Bloková diskuze a následně přestávka

12:10 - 13:00

Bloková diskuze a následně přestávka

Blok III - Udržitelnost při výrobě potravin

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

13:00 - 13:40

Balení potravin z pohledu celého životního cyklu

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Volba materiálů pro balení potravin začíná výrobce i spotřebitele zajímat i z pohledu ochrany životního prostředí. Je lépe balit potraviny do jednorázových obalů, recyklovatelných obalů či opakovaně použitelných obalů? Jak velký vliv na environmentální dopady má primární, sekundární či terciální obal? Jaký dopad má logistika? Na příkladech z praxe některých významných potravinářských podniků bude představena koncepce posuzování životního cyklu potravinových obalů včetně ukázek toho, jak může ekologie ovlivňovat rozhodování o tom, jak balit potraviny.

PhDr. Petr Kopáček

13:40 - 14:20

Trvalá udržitelnost při výrobě potravin z pohledu společnosti Danone

PhDr. Petr Kopáček

Danone a. s.

Klademe v Česku dostatečnou pozornost na udržitelnost a zvláště udržitelnost v potravinářství? Není to jen „zelené šílenství“, které se na nás valí z Bruselu? Jak řeší v praxi udržitelnost velká potravinářská firma s globálním záběrem, jejíž celosvětová vize zní „One Planet. One Health“? Od minimalizace plýtvání potravin, přes obaly v maximálně možné míře recyklovatelné, podpoře flexitariánského přístupu ke stravování, který vedle ryze výživových aspektů bere v potaz i ohledy na dlouhodobou udržitelnost, až po systémy úsporného nakládání s vodními zdroji.

Bloková diskuze a následně přestávka

14:20 - 14:40

Bloková diskuze a následně přestávka

Blok IV - Potravinové podvody

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

14:40 - 15:20

Požadavky norem GFSI v boji proti potravinovým podvodům

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Podvodné praktiky v potravinářském odvětví mohou vést, kromě ekonomických ztrát, také k ohrožení bezpečnosti potravin. Všeobecně proto sílí tlaky na výrobce a distributory potravin, aby podle požadavků standardů GFSI zavedli postupy pro zmírňování potravinových podvodů. Jak tedy posuzovat rizika výskytu podvodů a jak implementovat kontrolní opatření? Jaké zdroje informací využívat při zpracování dokumentace?

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

15:20 - 16:00

Nové a tradiční analytické metody v boji proti potravinovým podvodům

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Bloková diskuze a zakončení konference Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

16:00 - 16:30

Bloková diskuze a zakončení konference

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

Lektoři

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jindřich Pokora

Působí u Ústředního inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává pozici ředitele odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu Potraviny na pranýři. Za největší současný problém u potravin považuje neustálé inovativní pokusy o zlevnění jejich výroby, což často vede ke snížení kvality,…

Více informací a další semináře lektora

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Mikoška, Ph.D.

Působí jako viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ředitel kvality ve společnosti Albert. Je spoluautorem metodiky soutěže Diamantová liga kvality a zároveň iniciátor projektu věnující se dvojí kvalitě potravin v ČR. Díky jeho iniciativě v zavedení Modelu excelence EFQM ve společnosti Albert, získala společnost Albert v minulosti již…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Je absolventkou Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jiří Šír

Náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů

V roce 1998 ukončil s vyznamenáním studia na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nastoupil na Ministerstvo zemědělství jako referent odboru potravinářské výroby se zaměřením na potravinové právo EU. Od roku 2002 působil jako vedoucí oddělení…

Více informací a další semináře lektora

PhDr. Petr Kopáček

působí ve společnosti Danone jako Public Affairs Manager pro Česko. Ve své pozici má na starost komunikaci a realizaci projektů s profesními asociacemi, institucemi veřejné správy a dalšími klíčovými hráči ve sféře potravinářství, včetně oblasti CSR a trvalé udržitelnosti. Má více než 14 let zkušeností z oblasti Public Affairs, externí a interní…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp20/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

1.12.2020

9:00 - 16:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

Jaký byl předchozí ročník? Dovíte se v této tiskové zprávě.