On-line konference

Výroba potravin 2022

Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz

Vychutnejte spoustu skvělých přednášek na téma potravinářské legislativy, kvality a udržitelnosti.

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. David Zima, Ing. Simona Mrkvicová, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Anna Malenová, Ing. Jan Maryška, Ing. Libor Dupal, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ing. Jindřich Pokora, Ing. Soňa Klepek Jonášová, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Petr Ježek, Ing. Petr Baudyš

Navazujeme na předchozí dva úspěšné ročníky a zveme vás na odbornou konferenci Výroba potravin 2022. Zapojte se do diskuze o potravinářské legislativě, mediálním obrazu potravinářských produktů a udržitelnosti řetězce průmyslové výroby potravin.

1.12.2021

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Upozornění! Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci proběhne letošní konference pouze on-line!

Program

Pozvánka moderátora na konferenci:

Program konference:

Registrace účastníků a zahájení konference

8:30 - 9:00

Registrace účastníků a zahájení konference

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Úvodní slovo moderátora

Ing. Jan Pivoňka Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Blok I - Kvalita a legislativa potravin

9:00 - 10:45

Blok I - Kvalita a legislativa potravin

Ing. David Zima, Ing. Simona Mrkvicová, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Anna Malenová

Ing. David Zima

Novinky v potravinářské legislativě

Ing. David Zima (Ministerstvo zemědělství ČR)

Přehled nově vydané a připravované legislativy na úseku výroby potravin a jejich uvádění na trh.

Ing. Simona Mrkvicová

Aktuální trendy v označování potravin a nejčastější chyby z pohledu Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Ing. Simona Mrkvicová (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno? Jaké jsou nejčastěji zjišťované nedostatky v označování potravin? V současné době roste mimo jiné poptávka po alternativních způsobech stravování, což se odráží i v nabídce výrobců potravinářského průmyslu. Tyto potraviny zařazují do portfolia i výrobci, kteří je běžně nevyrábějí. Jak předcházet chybám v označování u těchto produktů z řad veganských, bezlepkových, a dalších potravin?

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.

Značky kvality na tuzemském trhu a jejich obsah

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)

Na tuzemském trhu existuje poměrně široký soubor značek kvality potravin (evropské, národní, privátní, různých spolků, iniciativ atd.). Jaký je jejich význam pro výrobce, spotřebitele a obchodníky? Odráží obsah (parametry) jednotlivých značek skutečně kvalitu dané potraviny a pomáhá běžnému spotřebiteli v každodenním výběru potravin? Diskutovány budou také požadavky na další značky v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, kdy se v očekávají značky pro nutriční značení, udržitelnost, uhlíkovou stopu nebo welfare zvířat.

Ing. Anna Malenová

Značky kvality a jejich význam pro obchodníky

Ing. Anna Malenová (Albert Česká republika)

Na českém trhu se vyskytuje mnoho značek kvality potravin jako jsou např. Klasa, Regionální potravina apod. Vedle těchto celostátně mediálně podporovaných značek existuje velké množství značek „privátních“. Ty cílí na rozličné skupiny zákazníků, přičemž o nich nelze hovořit jako o nejlevnějších alternativách na trhu s „pochybnou kvalitou“, jak tomu bylo dříve. V prezentaci budou uvedeny některé typy vlastních značek obchodníků a atributy, které tyto značky spotřebitelům nabízejí. Zmíněn bude také význam zákaznicky srozumitelného „nutričního značení potravin“.

Bloková diskuze a následně přestávka na kávu

10:45 - 11:15

Bloková diskuze a následně přestávka na kávu

Blok II - Potraviny jako spotřebitelské výrobky a testování jejich kvality

11:15 - 13:00

Blok II - Potraviny jako spotřebitelské výrobky a testování jejich kvality

Ing. Jan Maryška, Ing. Libor Dupal, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ing. Jindřich Pokora

Ing. Jan Maryška

Testování potravin ve spotřebitelské organizaci dTest

Ing. Jan Maryška (dTest)

Základní principy spotřebitelského testování v organizaci dTest. Příprava a metodika spotřebitelských testů. Proces vyhodnocování spotřebitelských testů. Zásady mediální prezentace výsledků.

Ing. Libor Dupal

Kvalita potravin z pohledu spotřebitelské organizace

Ing. Libor Dupal (Sdružení českých spotřebitelů)

Jaké trendy spotřebitelů při nákupu potravin převládají? Které technické normy se využívají pro spotřebitelské testování? Dvojí kvalita ve světle novelizovaného zákona o potravinách.

doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská

Provádění spotřebitelských testů z pohledu senzorické laboratoře

doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Jak probíhá hodnocení potravin ve spotřebitelských testech? Lze srovnávat testy prováděné spotřebiteli s testy prováděnými panelem školených posuzovatelů? Jaké aspekty je nutné brát v úvahu při přípravě spotřebitelského testu potravinářských výrobků?

Ing. Jindřich Pokora

Státní zemědělská a potravinářská inspekce a podněty spotřebitelů

Ing. Jindřich Pokora (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává úřední dozor nad potravinami na základě principu předběžné opatrnosti a dále na základě hodnocení rizika. Rizika mohou být různá. Patří mezi ně např. složení dané potraviny, možnosti kontaminace různými agens, podmínky úchovy atd. SZPI při hodnocení rizik využívá i negativní zkušenosti spotřebitelských organizací či jednotlivých spotřebitelů, které jsou sdělovány v podobě tzv. podnětů ke kontrole. Kolik podnětů SZPI dostává a jaká je jejich oprávněnost?

Bloková diskuze a následně přestávka na oběd

13:00 - 14:00

Bloková diskuze a následně přestávka na oběd

Blok III - Udržitelnost ve výrobě potravin

14:00 - 15:45

Blok III - Udržitelnost ve výrobě potravin

Ing. Soňa Klepek Jonášová, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Petr Ježek, Ing. Petr Baudyš

Ing. Soňa Klepek Jonášová

Principy cirkulární ekonomiky v agropotravinářství

Ing. Soňa Klepek Jonášová (Institut Cirkulární Ekonomiky)

Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán pro cirkulární ekonomiku i strategie Od zemědělce ke spotřebiteli přinášejí jasnou prioritu v podobě uzavřených cyklů materiálů včetně biologicky rozložitelných odpadů. I přesto jsou bioodpady a vedlejší produkty potravinářské výroby odděleně sbírány, zpracovávány a navráceny zpět do půdy jen v minimu případů. Principy cirkularity stojí na analýzách skutečných materiálových toků, definici příležitostí pro omezení plýtvání a vytváření hodnoty díky spolupráci napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci s cílem uzavřít cyklus živin a omezit spotřebu primárních zdrojů. Přednáška představí souvislosti nové legislativy s konkrétními příklady praxe analýz mezer cirkularity na úrovni HORECA segmentu a retailu.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Environmentální dopady obalových materiálů

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Potravinové obaly tvoří poměrně významnou část směsného komunálního odpadu. Současný tlak na snižování jeho objemu vyvolává snahy po hledání nových materiálů použitelných v obalovém průmyslu. Různé materiály představují různou environmentální zátěž, nicméně jejich hodnocení jen na základě jejich konečného odstranění může být problematické. Pro důsledné hodnocení potenciálních environmentálních dopadů obalových materiálů je třeba zohlednit i jejich výrobu, surovinovou náročnost a další stádia jejich životního cyklu. Na přednášce bude představen nový nástroj hodnocení environmentální zátěže obalových materiálů využitelný jak návrháři, designéry, tak širší odbornou veřejností.

Ing. Petr Ježek

Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli pohledem zvenčí

Ing. Petr Ježek on-line (Embassy of the Czech Republic to the USA)

Americká administrativa pozorně sleduje aktuální strategické směřování EU a jeho potenciální dopad nejen na zemědělství a potravinářství v EU, ale i na mezinárodní obchodní výměnu. Vystoupení se zaměří na postoj USA k samotné strategii a vlastní přístup na tomto poli.

Ing. Petr Baudyš

Udržitelnost v obchodě vyžaduje komplexní přístup

Ing. Petr Baudyš (Penny Market)

Dobrého souseda si člověk vždycky váží, zejména pokud je to soused, který má na řadu věcí stejný názor. Provokuje to v tom nejlepším slova smyslu ke kamarádství, spolupráci, pěkným vztahům. Přesně v této pozici se snaží být obchodní řetězec PENNY vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům i široké veřejnosti. Udržitelný přístup k životu, podnikání nebo okolí je princip, který ctí a který patří nejen k image této obchodní značky. Strategické prvky působení na českém trhu jsou založeny na udržitelném sortimentu, sociální angažovanosti, snižování spotřeby energií a péči o životní prostředí.

Bloková diskuze a následně zakončení konference

15:45 - 16:00

Bloková diskuze a následně zakončení konference

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Závěrečné slovo moderátora

Ing. Jan Pivoňka Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Lektoři

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Simona Mrkvicová

Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně oboru Jakost a zdravotní nezávadnost potravin. Působí na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v oblasti obecného označování potravin, značek kvality Klasa a Regionální potravina.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.

absolvovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie na Vysoká škola chemicko-technologické. Od roku 1985 pracovala ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha v.v.i. jako výzkumný pracovník, později jako vedoucí oddělení a náměstkyně pro vědu a výzkum. V roce 2015 nastoupila na Potravinářskou komoru České republiky. Odbornou činnost věnovala…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Anna Malenová

Absolventka ČZU MSc., Marketing and management in agriculture. V roce 2007 dokončila Absolvent Management trainee Albert – program pro absolventy vysokých škol, který umožňuje v krátké době poznat retail z různých úhlů. Nyní pracuje v Albertu v oddělení kvality a má na starosti kvalitu sortimentu masa a masných výrobků, suchých výrobků, ovoce a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Maryška

po absolvování studia technologie potravin na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se věnoval především potravinářské legislativě a problematice označování potravin. Od roku 2016 působí jako spolupracovník spotřebitelské organizace dTest v oblasti testování potravin.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Libor Dupal

Je absolventem VŠCHT Praha (Fakulta potravinářské technologie a biotechnologie). Od r. 2002 vrcholovým manažerem Sdružení českých spotřebitelů (ředitel, nyní předseda správní rady). Je též ředitelem Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. Profesní kariéra zahrnuje mj. působení v České obchodní inspekci (ředitel ústředních laboratoří) či v Úřadě pro…

Více informací a další semináře lektora

doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská

Absolvovala Fakultu chemické technologie, obor organická chemie, na Vysoké škole chemicko-technologické. Pak pracovala ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha jako výzkumný pracovník, později nastoupila na VŠCHT na Fakultu potravinářské a biochemické technologie na Ústav chemie a analýzy potravin, kde následně obhájila doktorskou práci v oboru…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jindřich Pokora

Působí u Ústředního inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává pozici ředitele odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu Potraviny na pranýři. Za největší současný problém u potravin považuje neustálé inovativní pokusy o zlevnění jejich výroby, což často vede ke snížení kvality,…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Soňa Klepek Jonášová

Je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku v České republice v roce 2015 založila a v současné době je stále ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který od roku 2016 funguje i na Slovensku. Cílem INCIEN je aktivní osvěta, prosazování a…

Více informací a další semináře lektora

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Ježek

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu – Provozně ekonomickou fakultu. První profesní zkušenosti sbíral v oblastech výroby potravin a maloobchodu. Po nástupu na Ministerstvo zemědělství v roce 2002 působil v oblastech mezinárodního obchodu a mezinárodních vztahů, naposledy jako ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce. Mezi lety 2008 a 2012…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Baudyš

Petr Baudyš je vedoucím oddělení kvality v Penny Market od roku 2013. V oboru pracuje desítky let. Vystudoval analytickou a fyzikální chemii na Univerzitě Pardubice. Od 90. let do roku 2001 pracoval na České zemědělské a potravinářské inspekci. Šest let byl zástupcem České republiky v mezinárodní komisi pro označování potravin a dvanáct let vedl…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

1.12.2021

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Chcete akci podpořit nebo se na ní prezentovat? Kontaktujte prosím koordinátora akce: Ing. Roman Uvíra, uvira@dashofer.cz