Konference

Výroba potravin 2025

Kam se posunula udržitelnost v potravinářství?

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., Ing. David Zima, Mgr. Ivana Mičkalová, Mgr. Adéla Paďourková, Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. Marie Tichá, Ing. Pavla Blackmore, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Ing. Magdaléna Hrubá, Ing. Anna Malenová

Připravte se na témata, která hýbou potravinářským sektorem. Nebude chybět reporting udržitelnosti dle požadavků obchodních řetězců, shrnutí toho co nás čeká s tématem ESG v roce 2025, také to, jaké jsou možnosti a rizika aplikace alternativ celoplastových materiálů určených pro styk s potravinami a nebude samozřejmě chybět ani se vším tím související posuzování environmentálních dopadů produktů v rozsahu jejich životního cyklu (LCA). Dále se budeme věnovat nejnovější ČR a EU legislativě, ale také biopotravinám, které jsou považovány za špičku ledovce tzv. ekologické zemědělství. Neopomeneme trendy ve výrobě potravin, zaměříme se na optimalizaci postupů při stanovení trvanlivosti potravin a probereme možnosti využití umělé inteligence.

24.10.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

24.10.2024

9:00 - 16:00

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Kvalita a nová legislativa v oblasti potravinářství

Kvalita a nová legislativa v oblasti potravinářství

Ing. David Zima, Mgr. Ivana Mičkalová, Mgr. Adéla Paďourková

Ing. David Zima

Novinky v potravinářské legislativě
Ing. David Zima

Mgr. Ivana Mičkalová

Benefity biopotravin pro životní prostředí 
Mgr. Ivana Mičkalová

Mgr. Adéla Paďourková

Připravovaná EU legislativa
Mgr. Adéla Paďourková

Udržitelnost v potravinářství

Udržitelnost v potravinářství

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. Marie Tichá, Ing. Pavla Blackmore, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Reporting udržitelnosti dle požadavků obchodních řetězců
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Ing. Marie Tichá

Posuzování environmentálních dopadů produktů v rozsahu jejich životního cyklu (LCA)
Ing. Marie Tichá

Ing. Pavla Blackmore

Co nás čeká s tématem ESG v roce 2025
Ing. Pavla Blackmore

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Možnosti a rizika aplikace alternativ celoplastových materiálů určených pro styk s potravinami
Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Trendy ve výrobě potravin

Trendy ve výrobě potravin

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., Ing. Magdaléna Hrubá, Ing. Anna Malenová

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Optimalizace postupů při stanovení trvanlivosti potravin
Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Ing. Magdaléna Hrubá

Možnosti využití umělé inteligence v potravinářském sektoru
Ing. Magdalena Hrubá

Ing. Anna Malenová

Vývoj alternativ potravin
Ing. Anna Malenová

Lektoři

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Je absolventkou Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Ivana Mičkalová

Potravinářství a ekologie její studia provázely na každém kroku až završily vystudováním oboru Hygiena potravin a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Vždycky toužila přispět do složité mašinérie jménem Potravinářství kapkou řádu a bezpečnosti jak pro spotřebitele tak kapkou ohleduplnosti k přírodě a zvířatům. Působí na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v oblasti biopotraviny a ekologické zemědělství, geneticky modifikované organismy a potravinářské obaly.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Adéla Paďourková

Od roku 2016 působí profesně v Bruselu. Věnuje se otázkám společné zemědělské politiky (se zvláštním zaměřením na první pilíř SZP - přímé platby) a Evropské zelené dohody, a to jak z hlediska jejích dopadů na zemědělský sektor, tak i z hlediska jejich dopadů na potravinářství. Věnuje se rovněž obhajobě priorit některých českých subjektů v Bruselu a evropské politice.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Marie Tichá

Zabývá se posuzováním dopadů životního cyklu (LCA). První zkušenosti s touto metodou získala v roce 1993 na Univerzitě v Severní Karolíně a Research Triangle, USA. Zpracovala desítky studií LCA, včetně metodických příruček pro MŽP, MŠMT a soukromý sektor. K jejím odbornostem patří rovněž EPD (environmentální prohlášení o produktu) a posuzování…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavla Blackmore

Absolventka Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulty. Působila ve firmách automobilového průmyslu jako manažerka kvality nebo manažerka dodavatelské kvality. Od roku 2016 se zabývá externí implementací systémů kvality dle norem ISO 9001, ISO 14001 a IATF 16949 a také audity dle ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001. Od roku 2004 provádí audity…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Absolvent oboru Technologie potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na které se aktuálně věnuje pedagogickým a vědeckým činnostem. Od svého studia doposud se intenzivně zabývá problematikou balení potravin, především studiem aktivních systémů balení potravin, balením potravin v…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Magdaléna Hrubá

Magdaléna Hrubá je absolventskou VŠCHT Praha v oboru Technologie potravin a aktuálně působí jako výkonná ředitelka Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací (CZPVI), kde spolupracuje nejen s tuzemskými, ale také zahraničními institucemi a odborníky. Podílí se na řadě výzkumných projektů a je autorkou/spoluautorkou mnoha odborných…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Anna Malenová

Absolventka ČZU MSc., Marketing and management in agriculture. V roce 2007 dokončila Absolvent Management trainee Albert – program pro absolventy vysokých škol, který umožňuje v krátké době poznat retail z různých úhlů. V Albertu po kolečku na sortimentu masa a masných výrobků, suchých výrobků, ovoce a zeleniny, výrobků vlastních značek, alkoholu,…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp24/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

24.10.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

24.10.2024

9:00 - 16:00

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

Výroba potravin 2024