Seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP

(minimální pracovní podmínky, notifikace, zdanění a pojištění)

Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu povinností?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění těchto zaměstnanců?

Seminář je určen:

personalistům, mzdovým účetním, dalším pracovníkům v oblasti HR, finančním manažerům, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU

Obsah semináře:

Zaměstnavatel vysílající zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států má velkou řadu souvisejících povinností. Je třeba rozlišovat, zda zaměstnanci poskytují službu či nikoliv. I bez poskytování služeb je nutné řešit některé povinnosti v zahraničí.  

Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. Seminář se zaměří i na směrnici o vysílání pracovníků, a zpřísnění pravidel od roku 2020.

Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Druhá část semináře se zaobírá pojištěním a zdaněním zaměstnanců vyslaných do zahraničí na pracovní cesty.

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • Evropské právo a vyslání
 • Vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů
 • Vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení
 • Vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

 • Nárok na cestovní náhrady
 • Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • Místo výkonu práce v zahraničí

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE

 • Co je to volný pohyb služeb
 • Kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky (co srovnávat)
 • Povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
 • Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • Řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • Omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • Vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • Přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • Povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
 • Sankce za nesplnění notifikačních povinností

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A VYSLÁNÍ

 • Vyslání
 • Nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • Souběžně vykonávaná činnost
 • Výjimka
 • Formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje)

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

 • Kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
 • Povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
 • Situace, kdy stálá provozovna nevzniká

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • Zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • Zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

DOTAZY A DISKUZE

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky zdaňování fyzických osob v souvislosti s mezinárodní problematikou, dále na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení, které se týkají zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.10.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

31.10.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

8.4.2024

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

8.4.2024

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva, evropské právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení, nárok na cestovní náhrady, snížení nároku na zahraniční stravné, místo výkonu práce v zahraničí atd.