On-line seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP nejen ve světle novelizované směrnice

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Seminář je zaměřen na vysvětlení povinností zaměstnavatele při vysílání pracovníků do členských států EU na pracovní cesty, a to nejen ve světle novelizované směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která značně rozšířila povinnosti zaměstnavatelů a zkomplikovala vysílání zaměstnanců do jiných členských států. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU. Budou poskytnuty i informace o dopadech Brexitu.

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • evropské právo,
 • pracovní právo,
 • daňové právo,
 • právo sociálního zabezpečení.

 

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

 • nárok na cestovní náhrady,
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
 • místo výkonu práce v zahraničí.

 

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A JEHO LIMITY

 • co je to volný pohyb služeb,
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

 

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ PO NOVELIZACI SMĚRNICE

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
 • povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání,
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

 

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností.

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VYSLÁNÍ

 • vyslání,
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • souběžně vykonávaná činnost,
 • výjimka,
 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?).

 

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

 • kdy vzniká stálá provozovna,
 • povinnosti při vzniku stálé provozovny,
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

 

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

 

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.
 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

 

 

DOTAZY A DISKUZE

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.3.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.