On-line seminář

Vznik produktu

– zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (VDA svazek)

Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz VDA Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly – 2. přepracované vydání (říjen 2009), slouží jako metodika hodnocení zralosti projektu na základě kvantifikovatelných ukazatelů (kritéria měření stupňů zralosti). Představuje doplnění dosavadních metod plánování kvality a dá se integrovat do již zveřejněných základních požadavků (např. VDA svazek díl 1, IATF 16949) nebo metod (např. APQP, PPF; management projektu např. ISO 10006).

Metoda stupňů zralosti je použitelná jak v interních vztazích zákazníci – dodavatelé (v rámci organizace, např. koncernů), tak i v externích vztazích zákazníci – dodavatelé (mezi organizací a zákazníkem příp. organizací a dodavatelem). Významným prvkem je proto řízení spolupráce ve všech stupních dodavatelského řetězce s integrací všech osob zúčastněných na projektu. K tomu jsou definovány významné vztahy zákazníci – dodavatelé v rámci hodnocení milníků v projektech (nové projekty, péče o modely nebo projekty změn u zákazníka), je popsán konkrétní model spolupráce v projektu a tím zaručena včasná integrace všech zúčastněných přesahující jednotlivé útvary. Tento VDA svazek klade důraz na kontinuální znázornění stupně zralosti v rámci průběhu projektu pro nové díly ve spojení s objektivním hodnocením a výrobního procesu v dohodnutých okamžicích v rámci procesu realizace produktu.

Obsah kurzu:

  1. Předmluva
  2. Cíl, účel a rozsah sledování

2.1 Cíl a účel

2.2 Rozsah sledování

2.2.1 Klasifikace rizik (stanovení priorit)

2.2.2 Použití zajišťování stupně zralosti v závislosti na klasifikaci rizik

2.3 Použití zajišťování stupně zralosti v dodavatelském řetězci

  1. Náplň stupňů zralosti

3.1 Fáze

3.2 Předpoklad

3.3 Zahájení

3.4 Řízení

3.4.1 Příprava

3.4.2 Hodnocení

3.4.3 Způsob použití metody zajišťování stupňů zralosti v závislosti na klasifikaci rizik (priority)

3.4.4 Realizace

3.5 Zpráva o statusu stupně zralosti, nápravná opatření a postup eskalace

3.5.1 Zpráva o statusu stupně zralosti

3.5.2 Eskalace

  1. Komunikace v dodavatelském řetězci

4.1 Způsoby komunikace

4.1.1 Výměna informací prostřednictvím „kulatého stolu“ (díly s klasifikací rizik kategorie A (priorita A))

4.1.1.1 Odpovědnosti

4.1.2 Výměna informací pomocí „sebehodnocení dodavatele“

4.1.2.1 Dodavatel představuje své výsledky hodnocení a opatření zákazníkovi (díl s klasifikací rizik do kategorie „B“ (stanovení priorit))

4.1.2.2 Poskytování informací dodavatelem s podporou informačního systému (díly s klasifikací rizik do kategorie „C“ (stanovení priorit))

  1. Standardy v procesu

5.1 Hodnocení a klasifikace rizik (doporučení)

5.2 Soubory kritérií měření pro hodnocení stupňů zralosti

RG0: Uvolnění inovací pro vývoj série

RG1: Management požadavků pro rozsah zadání

RG2: Stanovení řetězce dodavatelů a zadání rozsahů

RG3: Uvolnění technických specifikací

RG4: Uzavření plánování výroby

RG5: Díly ze sériových nástrojů a sériových zařízení

RG6: Uvolnění produktu a procesu

RG7: Uzavření projektu, předání odpovědnosti na sérii, počátek rekvalifikací

Kurz Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly navazuje na VDA svazek Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces a je určen pro zaměstnance projektového vedení, managementu firem a oddělení kvality v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

moderátor, mentor a klíčový uživatel FMEA v IQ-RM PRO 6.5 - 0190 (Apis) a IQS (6.5.8.17). Moderátor, mentor a klíčový uživatel Benchmarkingu. Dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a VUT Brno, při výuce technických předmětů (FMEA, Design of Expoeriments, Quality Function Deployment, Benchmarking,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.8.2021

9:00 - 17:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.