On-line seminář

Zajištění BOZP a PO v malé firmě

s maximálně 25 zaměstnanci

Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Mají malé firmy v rámci BOZP nějaké úlevy oproti velkým společnostem? Které povinnosti musí plnit? Musí platit zákonné pojištění zaměstnavatele, když zaměstnance zaměstnávají jen na dohodu o provedení práce? Nejen těmto problémům bude věnován náš webinář. Také se dozvíte, jak nejvýhodněji povinnosti plnit a co požadovat po firmě, která BOZP a PO pro malou firmu dodavatelsky zajišťuje.

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.3.2021

10:00 - 12:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.