Seminář

Zakládáme dopravní firmu v Německu

Mgr. Pavel Němeček

Pravidla pro vysílání pracovníků do zahraničí, pravidla pro kabotáž, různá ochranářská opatření ze strany západních zemí nebo častější kontroly „východních“ kamionů vedou k tomu, že tuzemské dopravní firmy stále častěji uvažují o založení pobočky společnosti v zahraničí, např. v Německu. Jak postupovat při zakládání takové pobočky? Jaké podmínky musejí být splněny? Jak dlouho trvají jednotlivé procesy? To se dozvíte na našem semináři.

Seminář je určen pro:

majitele a vedoucí pracovníky dopravních firem.

Co Vám seminář přinese:

dozvíte se, jak postupovat při zakládání pobočky dopravní firmy Německu, jaké podmínky musíte splnit, jak dlouho trvají jednotlivé procesy a další.

Obsah semináře:

  • Typy společností v Německu. Rozsah odpovědností u jednotlivých typů firem a minimální výše základního kapitálu.
  • Registrace společnosti krok za krokem
  • Pravidla pro provozování dopravy v Německu.
  • Povolení pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu.
  • Koncese k provozování silniční dopravy (dobrá pověst, finanční a odborná způsobilost)
  • Požadavky pro získání eurolicence.
  • Povinná dokumentace, která musí být v sídle firmy.
  • Pojištění.
  • Německé úřady, které mohou kontrolovat chod firmy.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška

10.30 - 10.45 - přestávka 

10.45 - 12.15  - přednáška 

12.15 - 13.15 - oběd

13.15 - 14.45 - přednáška

14.45 - 15.00 - přestávka 

15.00 - 16.30 - přednáška + diskuze

Termíny a místo konání

termín bude upřesněn

9:00 - 16:30

Praha

Praha

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.