Seminář

Základní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedená u zaměstnavatele z pohledu kontrolních orgánů

Robert Křepinský

Na semináři se seznámíte s požadavky na základní dokumentaci pro oblast BOZP, zejména se zaměřením na dokumentaci o vyhledávání a hodnocení rizik, školení zaměstnanců a pracovnělékařských službách tak, aby byla vedena v souladu se současnou právní úpravou a tak, aby obstála při kontrole orgánů státního dozoru.

Seminář je určen pro:

 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • personalisty
 • techniky BOZP, manažery BOZP
 • ředitele a jednatele
 • všechny ostatní, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesně dotýká

Co Vám seminář přinese:

na semináři se seznámíte s požadavky na základní dokumentaci pro oblast BOZP, zejména se zaměřením na dokumentaci o vyhledávání a hodnocení rizik, školení zaměstnanců a pracovnělékařských službách tak, aby byla vedena v souladu se současnou právní úpravou a tak, aby obstála při kontrole orgánů státního dozoru.

Obsah semináře:

  • Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – přehled nejdůležitějších změn a předpokládaný vývoj na rok 2019
  • Základní dokumentace oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – školení zaměstnanců, poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, kategorizace práce, prevence rizik, pracovní úrazy a další
  • Dokumentace o pracovnělékařských službách ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
  • Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 15.30 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Robert Křepinský

            je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            15.4.2019

            9:00 - 15:30

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.