On-line seminář

Základní škola v roce 2020/2021

- konference

Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Co přinese základním školám nový školní rok? Dozvíte se na online konferenci Základní škola v roce 2020/2021.

Online konference je určena pro:

ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky.

Program online konfernce:

Jak se mění činnost základní školy v kontextu nové právní úpravy?

V průběhu roku 2020 byly novelizovány mnohé právní předpisy, např. školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce. Příspěvek je věnován změnám konkrétních činností základní školy např. v souvislosti s obsahem školního řádu, zajištěním školy v přírodě, přípravnou třídou základní školy, jmenováním ředitele školy.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Specifika projevů žáků s aktivním a formálním typem Aspergerova syndromu v prostředí základní školy

U každého žáka s autismem se symptomatika diagnózy projevuje jinak, společné prvky chování se mnohdy hledají poměrně složitě. V rámci příspěvku bychom se zaměřili na dva "protipóly" školní praxe, totiž klienty typu aktivního (souběh autismu a ADHD) a formálního (potřeba dodržování pravidel a řádu). Vysvětlíme si jejich náhled na diagnózu a možnosti fungování v kolektivu, budeme se věnovat konkrétním scénářům ze školního prostředí

Mgr. Julius Bittmann

Asistent pedagoga

Mgr. Lenka Bittmannová

Motivace

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Na konkrétním programu konference pracujeme.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. et Bc. Julius Bittmann

od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuje jako terapeut. Pracuje s dětmi,…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus. V SPC NAUTIS působí od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením MUDr.…

Více informací a další semináře lektora

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Je absolventkou Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době přednáší na Katedře psychologie a pracuje na pozici odborného asistenta, kde je jejím hlavním oborem pedagogická psychologie a psychologie práce.

Po studiích pracovala na Základní škole, kde působila jako učitelka a školní psycholožka. Zkušenosti sbírala…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.10.2020

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3231

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.