On-line seminář

Základní škola v roce 2020/2021

- konference

Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Co přinese základním školám nový školní rok? Dozvíte se na online konferenci Základní škola v roce 2020/2021.

Online konference je určena pro:

ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky.

Program online konfernce:

Jak se mění činnost základní školy v kontextu nové právní úpravy?

V průběhu roku 2020 byly novelizovány mnohé právní předpisy, např. školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce. Příspěvek je věnován změnám konkrétních činností základní školy např. v souvislosti s obsahem školního řádu, zajištěním školy v přírodě, přípravnou třídou základní školy, jmenováním ředitele školy.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Specifika projevů žáků s aktivním a formálním typem Aspergerova syndromu v prostředí základní školy

U každého žáka s autismem se symptomatika diagnózy projevuje jinak, společné prvky chování se mnohdy hledají poměrně složitě. V rámci příspěvku bychom se zaměřili na dva "protipóly" školní praxe, totiž klienty typu aktivního (souběh autismu a ADHD) a formálního (potřeba dodržování pravidel a řádu). Vysvětlíme si jejich náhled na diagnózu a možnosti fungování v kolektivu, budeme se věnovat konkrétním scénářům ze školního prostředí

Mgr. Julius Bittmann

Asistent pedagoga

Mgr. Lenka Bittmannová

Motivace

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Na konkrétním programu konference pracujeme.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Julius Bittmann

je kognitivně behaviorální terapeut, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě, od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. Pracuje s dospělými i dětmi…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 se věnuje práci s lidmi s poruchou autistického spektra  v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 pracuje jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra APLA s dětmi s PAS a jejich rodinami. Dokončila dva…

Více informací a další semináře lektora

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Je absolventkou Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době přednáší na Katedře psychologie a pracuje na pozici odborného asistenta, kde je jejím hlavním oborem pedagogická psychologie a psychologie práce.

Po studiích pracovala na Základní škole, kde působila jako učitelka a školní psycholožka. Zkušenosti sbírala…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.10.2020

9:00 - 16:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.