On-line seminář

Základy pohybových činností u dětí předškolního věku

Unikátní metodický webinář s důrazem na zkušenosti z pedagogické praxe

Mgr. Lenka Polášková

Zajímají Vás možnosti, limity i rizika pohybových činností a základů sportovní přípravy u dětí předškolního věku? Chcete se ujistit, že v oblasti denního režimu zohledňujete správně fyziologická specifika dítěte a nabrat inspiraci pro další práci?

Obsah on-line semináře:

  • Legislativní rámec vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním, platném znění.
  • Denní režim, biorytmus a fyziologie dítěte předškolního věku.
  • Psychomotorický vývoj od 2 let věku dítěte.
  • Specifika pohybových činností v mateřské škole.
  • Základní metodika tělovýchovných chvilek.
  • Zásady při učení pohybu.
  • Základní pravidla metodiky pohybových činností u dětí od 2 let věku.
  • Předcházení úrazům.

BONUS pro účastníky:

Účastníci získají metodický materiál, využitelný v pedagogické praxi:

  • Motivované rozcvičky.
  • Pedagogika volného času.

Pro koho je on-line seminář určen:

Učitele zařízení předškolní výchovy a vzdělávání. Chůvy dětských skupin. Studenty středních, pedagogických škol, se zaměřením na předškolní pedagogiku. Asistenty pedagoga.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Lenka PoláškováLektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 

V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.9.2022

16:00 - 17:30

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.