Seminář

Základy pracovního práva - právní minimum pro praxi

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová CSc.

Seminář se bude soustředit zejména na oblasti, které představují to nejdůležitější ze zákoníku práce. Na semináři bude ale dán dostatečný prostor pro diskuzi a probrání témat, která účastníky zajímají.

Seminář je určen pro

mzdové účetní a pracovníky personálních oddělení, kteří si potřebují upevnit orientaci v těch nejdůležitějších oblastech pracovního práva

Cíl semináře

Podrobně se seznámit z hlavními zásadami a pravidly uplatňovanými v pracovním právu.

Seminář se bude soustředit zejména na oblasti, které představují to nejdůležitější ze zákoníku práce. Na semináři bude ale dán dostatečný prostor pro diskuzi a probrání témat, která účastníky zajímají.

Obsah semináře

  • Uplatnění zásady rovného zacházení s osobami ucházejícími se o zaměstnání
  • Které informace je budoucí zaměstnavatel před vznikem pracovního poměru povinen poskytnout, které údaje smí požadovat a které nikoliv
  • Současná úprava vzniku pracovního poměru, obsah pracovní smlouvy a důsledky rozdílů u jednotlivých ujednání
  • Které změny práv a povinností zaměstnanců lze dohodnout a které může zaměstnavatel realizovat i bez jejich souhlasu
  • Skončení pracovního poměru a nejčastější chyby ovlivňující jeho platnost
  • Pracovní doba a možnosti její úpravy
  • Dovolená - kdy lze prodloužit a kdy krátit
  • Důležité osobní překážky v práci a související nároky zaměstnanců
  • Odpovědnost za škodu a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
  • Jak a kdy využívat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Lektor

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Vysokoškolský učitel (docentka) na Právnické fakultě Univezity Karlovy v Praze, členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, autorka a spoluautorka monografií a učebnic z oblasti pracovního práva  a práva sociálního zabezpečení a komentářů k zákoníku práce. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a přednáší pracovněprávní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.8. – 19.8.2009

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.