Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Základy práva pro ředitele škol a školských zařízení

Seminář je určen pro:

ředitele, učitele a další vedoucí a řídící pracovníky škol - mateřských, základních i střední - a jiných školských zařízení

Cíl semináře:

seznámit vedoucí pracovníky mateřských, základních škol a středních škol a školských zařízení se základními a specifickými momenty právní úpravy jejich činnosti. Na základě aktivního zapojení účastníků seminář pojme jednotlivé oblasti činnosti jako provázaný logický systém a přispěje ke smysluplným změnám v činnosti ředitele školy nebo školského zařízení v oblastech řízení, které umožňují vydávání směrnic a vyžadují vydávání rozhodnutí. 

Obsah semináře:

Právní odvětví a právní předpisy

 • přehled základních oblastí činnosti školy nebo školského zařízení a jejich zařazení do právních odvětví, přehled základních právních předpisů upravujících činnost školy nebo školského zařízení
 • vztah speciální právní úpravy a obecné právní úpravy, subsidiární použití občanského zákoníku

Zajišťování vzdělávání a školských služeb

 • poskytování vzdělávání a školských služeb v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami, zákonem o ochraně veřejného zdraví
 • problematika dohledu, spolupráce se zákonnými zástupci, práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců, práva a povinnosti školy nebo školského zařízení
 • zajištění vzdělávání mimo obvyklé místo vzdělávání – škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz atd.
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti nebo žákovi, odpovědnost za škodu způsobenou dítětem, žákem

Pracovněprávních vztahy

 • specifické momenty vzniku, průběhu a skončení pracovněprávních vztahů ve školství
 • lékařské prohlídky, pracovní smlouva a její změny, zařazování do platové třídy a platového stupně, odměňování pedagogických pracovníků
 • vliv odborné kvalifikace pedagogického pracovníka na pracovněprávní vztahy

Základní momenty správního řízení

 • zahájení a průběh správního řízení zejména vlastní zahájení řízení, náležitosti žádosti nebo zahájení z moci úřední, získávání podkladů k vydání správního rozhodnutí, vedení spisu, počítání lhůt, vydání usnesení a meritorního rozhodnutí, doručování usnesení a meritorních rozhodnutí, odvolací řízení,

Další momenty v činnosti školy nebo školského zařízení

 • autorský zákon ve škole a školském zařízení,
 • pojištění a odvody v případě prací konaných mimo pracovní poměr,
 • kontrolní systém školy nebo školského zařízení, problematika daní

Typické a problémové situace, rozbory konkrétních dokumentů nebo situací určité školy nebo školského zařízení

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
27.1.20159:00 - 16:00Brnobude upřesněno1990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz