Seminář

Základy účetnictví nevýdělečných organizací - dvoudenní Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

tj. organizací, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a které účtují dle vyhl. 504/2002 Sb. a dle ČÚS 401 - 414 - jedná se zejména o církve, veřejné vysoké školy, nadace, nadační fondy, politické strany a hnutí, občanská sdružení, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejné výzkumné instituce

Seminář je určen:

začínajícím účetním, účetním s minimální znalostí, referentkám, odpovědným pracovníkům a všem, kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě účetnictví pro nevýdělečné organizace (NO) a chtějí získat základní přehled o účtování, financování a hospodaření NO

Cílem semináře je:

 • získat přehled o účtování v nevýdělečných organizacích
 • seznámit se se základními principy účtování
 • osvojení si základních znalostí potřebných pro orientaci v účetní problematice NO

Obsah semináře:

 • členění neziskových organizací, legislativní rámec, způsoby financování NO
 • základní pojmy a principy účetnictví
 • jak vést účetní dokumentaci, náležitosti a oběh účetních dokladů
 • co obsahují účetní výkazy  - rozvaha, výsledovka, cashflow
 • účtová osnova pro nevýdělečné organizace
 • základní účetní operace - pohyby na pokladně, v bance, ceniny, účtování dodavatelských a odběratelských faktur, zálohy a jejich zúčtování
 • co to je časové rozlišení nákladů a výnosů
 • mzdy, odvody ZP a SP, formy pracovně-právních vztahů - DPP, DPČ
 • členění dlouhodobého majetku - investiční, neinvestiční, technické zhodnocení, odpisy
 • základní pravidla DPH u nevýdělečných organizací

Jednotlivé účetní případy budou názorně  prezentovány  prostřednictvím jednoduchých modelových příkladů.

Časový harmonogram obou dnů 

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků 

  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Místo konání

Nově pořádáme semináře v luxusním 4* Hotelu Amarilis v centru Prahy!

Hotelu Amarilis Hotelu Amarilis Hotelu Amarilis

Lektor

samostatná účetní, odborný referent rozpočtu a financování Univerzity Hradec Králové, lektorská činnost v oblasti účetnictví

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.