Seminář

Základy účetnictví pro všechny podnikatele

Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Mgr. Veronika Bakešová

Bonus

pro každého účastníka dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen

pro zájemce z řad široké veřejnosti či podnikatele bez znalosti účetnictví, kteří chtějí získat  informace o podstatě a významu účetnictví, zorientovat se v legislativě spojené s účetnictvím a seznámit se s základními účetními technikami 

Cíl semináře:

 • získat  základní přehled v legislativě spojené s účetnictvím podnikatelů
 • seznámit se se základními principy účtování
 • osvojení si základních znalostí potřebných pro orientaci v účetní problematice 

Obsah semináře:

 • legislativní rámec účetnictví  (Zákon o účetnictví, Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., ČÚS č. 001 - 023, daňové zákony ...)
 • základní pojmy a principy účetnictví
 • účetní dokumentace - náležitosti, oběh účetních dokladů
 • účetní výkazy - bilanční princip (rozvaha), výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
 • účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví
 • inventarizace - základní principy
 • základní účetní operace - pohyby na pokladně, v bance, ceniny, účtování dodavatelských a odběratelských faktur,  zálohy
 • zásoby - druhy zásob, pořízení a naskladnění - způsob A, způsob B
 • členění dlouhodobého majetku - hmotný, nehmotný, technické zhodnocení, odpisy, evidence drobného majetku
 • základní pravidla DPH

Časový harmonogram semináře:

1. den

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

2. den

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová

samostatná účetní, odborný referent rozpočtu a financování Univerzity Hradec Králové, lektorská činnost v oblasti účetnictví

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.10. – 10.10.2014

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.