Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Základy zaměstnávání zaměstnanců

Seminář je určen:

Seminář je určen začínajícím podnikatelům, start-upům, malým firmám ale i komukoliv jinému, kdo si chce osvěžit základy pracovního práva a dalších základních otázek souvisejících se zaměstnáváním zaměstnanců. Výklad bude zaměřen zejména pro začátečníky v této problematice, ale zaměřovat se zejména na praktické otázky a postupy.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními souvislostmi týkající se zaměstnávání osob. V rámci semináře bude věnována hlavní pozornost uzavírání a obsahu pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, úpravě a omezení pracovní doby, otázkám odměňování zaměstnanců, základním povinnostem v oblasti BOZP a pracovnělékařských služeb a také základům ukončování pracovních poměrů. Účastník by tak ze semináře měl odejít základním rozhledem ohledně práv a povinností při zaměstnávání zaměstnanců.

Obsah semináře:

 1. Úvod do zaměstnávání zaměstnanců

V této části budou účastníci seznámení se základní právní úpravou, jejími východisky a přehledem problematiky zaměstnávání zaměstnanců.

 1. Pracovní smlouvy a dohody

V dalším bodě budou probrány zejména základní otázky pracovních smluv, a to se zaměřením na proces jejich uzavírání a jejich vhodný obsah a zejména na ujednání k ochraně zaměstnavatele a zachování maximální flexibility. Dále bude diskutována možnost využití dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, zejména z pohledu jejich odlišností od pracovních smluv a aplikovatelných zákonných limitů.

 1. Pracovní doba, dovolená a překážky v práci

Následně budou účastnicí seznámeni se základními pravidly a omezeními týkající se pracovní doby zaměstnanců a budou probrány také základní povinnost při evidenci pracovní doby. Diskutována budou také pravidla pro nárok na dovolenou a její čerpání a nezapomene se ani na povinnosti zaměstnavatele související s překážkami v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

 1. Odměňování a výplata mzdy

V další části budou účastníci seznámení se základy odměňování zaměstnanců a to hlavně z pohledu dodržování pravidel o minimální a zaručené mzdě a povinných příplatcích ke mzdě. Probrána budou pravidla pro výplatu mzdy nebo podmínky při provádění srážek ze mzdy. Zmíněny budou i odlišnosti odměny zaměstnanců pracujících na základě dohod. 

 1. Základní povinnosti v oblasti BOZP, pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb

V této části budou probrány základní povinnosti zaměstnavatelů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy budou zejména zdůrazněny nejvýznamnější povinnosti, které musí každý zaměstnavatel dodržovat, aby se vyhnul případným komplikacím při inspekcích nebo pracovních úrazech zaměstnanců. U pracovních úrazů se podíváme na povinnosti zaměstnavatelů při jejich vzniku, způsob jejich vyřizování a související nároky zaměstnanců. Stručně budou zmíněny také otázky zdravotních prohlídek zaměstnanců.

 1. Problémoví zaměstnanci

Tato část bude věnována tomu, jak se může zaměstnavatel vypořádat s problémovým zaměstnancem a případně úspěšné provést skončení pracovního poměru, a to zejména s ohledem na prevenci případných soudních sporů, které jsou vždy pro zaměstnavatele nákladné a časově náročné.

 1. Úvod do zaměstnávání cizinců a využívání agentur práce

Závěrem budou stručně probrána základní omezení a pravidla spojená se zaměstnáváním cizích státních příslušníků tak, aby se účastníci jako zaměstnavatelé vyvarovali případným pokutám a sankcím, které jsou v případech nelegálního zaměstnávání velmi vysoké, navíc s dalšími negativními dopady na podnikání. Probrány budou také pravidla pro využívání agentur práce a základní povinnosti z toho plynoucí.

 1. Diskuse

V závěru bude prostor pro diskusi, nicméně lektor rád zodpoví Vaše dotazy již v průběhu výkladu

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada, lektor Mzdy, personalistika

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
28.11.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz