Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Základy zaměstnávání zaměstnanců

Seminář je určen:

Seminář je určen začínajícím podnikatelům, start-upům, malým firmám ale i komukoliv jinému, kdo si chce osvěžit základy pracovního práva a dalších základních otázek souvisejících se zaměstnáváním zaměstnanců. Výklad bude zaměřen zejména pro začátečníky v této problematice, ale zaměřovat se zejména na praktické otázky a postupy.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními souvislostmi týkající se zaměstnávání osob. V rámci semináře bude věnována hlavní pozornost uzavírání a obsahu pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, úpravě a omezení pracovní doby, otázkám odměňování zaměstnanců, základním povinnostem v oblasti BOZP a pracovnělékařských služeb a také základům ukončování pracovních poměrů. Účastník by tak ze semináře měl odejít základním rozhledem ohledně práv a povinností při zaměstnávání zaměstnanců.

Obsah semináře:

 1. Úvod do zaměstnávání zaměstnanců

V této části budou účastníci seznámení se základní právní úpravou, jejími východisky a přehledem problematiky zaměstnávání zaměstnanců.

 1. Pracovní smlouvy a dohody

V dalším bodě budou probrány zejména základní otázky pracovních smluv, a to se zaměřením na proces jejich uzavírání a jejich vhodný obsah a zejména na ujednání k ochraně zaměstnavatele a zachování maximální flexibility. Dále bude diskutována možnost využití dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, zejména z pohledu jejich odlišností od pracovních smluv a aplikovatelných zákonných limitů.

 1. Pracovní doba, dovolená a překážky v práci

Následně budou účastnicí seznámeni se základními pravidly a omezeními týkající se pracovní doby zaměstnanců a budou probrány také základní povinnost při evidenci pracovní doby. Diskutována budou také pravidla pro nárok na dovolenou a její čerpání a nezapomene se ani na povinnosti zaměstnavatele související s překážkami v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

 1. Odměňování a výplata mzdy

V další části budou účastníci seznámení se základy odměňování zaměstnanců a to hlavně z pohledu dodržování pravidel o minimální a zaručené mzdě a povinných příplatcích ke mzdě. Probrána budou pravidla pro výplatu mzdy nebo podmínky při provádění srážek ze mzdy. Zmíněny budou i odlišnosti odměny zaměstnanců pracujících na základě dohod. 

 1. Základní povinnosti v oblasti BOZP, pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb

V této části budou probrány základní povinnosti zaměstnavatelů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy budou zejména zdůrazněny nejvýznamnější povinnosti, které musí každý zaměstnavatel dodržovat, aby se vyhnul případným komplikacím při inspekcích nebo pracovních úrazech zaměstnanců. U pracovních úrazů se podíváme na povinnosti zaměstnavatelů při jejich vzniku, způsob jejich vyřizování a související nároky zaměstnanců. Stručně budou zmíněny také otázky zdravotních prohlídek zaměstnanců.

 1. Problémoví zaměstnanci

Tato část bude věnována tomu, jak se může zaměstnavatel vypořádat s problémovým zaměstnancem a případně úspěšné provést skončení pracovního poměru, a to zejména s ohledem na prevenci případných soudních sporů, které jsou vždy pro zaměstnavatele nákladné a časově náročné.

 1. Úvod do zaměstnávání cizinců a využívání agentur práce

Závěrem budou stručně probrána základní omezení a pravidla spojená se zaměstnáváním cizích státních příslušníků tak, aby se účastníci jako zaměstnavatelé vyvarovali případným pokutám a sankcím, které jsou v případech nelegálního zaměstnávání velmi vysoké, navíc s dalšími negativními dopady na podnikání. Probrány budou také pravidla pro využívání agentur práce a základní povinnosti z toho plynoucí.

 1. Diskuse

V závěru bude prostor pro diskusi, nicméně lektor rád zodpoví Vaše dotazy již v průběhu výkladu

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada, lektor Mzdy, personalistika

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.6.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení