Seminář

Zákon na ochranu oznamovatelů (whistleblowing)

Jak zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona?

Mgr. Daniel Vejsada

Seznamte se s aktuálním návrhem zákona, který je v současnosti projednáván v poslanecké sněmovně. Jelikož se jedná o implementaci evropské směrnice, právní úpravě ochrany oznamovatelů se již v České republice nevyhneme a základní parametry jsou jasně nastaveny. V rámci semináře probereme, jaké povinnosti z navrhovaného zákona pro zaměstnavatele vyplývají, zejména pak kdo musí zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona a jak má takový systém vypadat, zejména pak zda lze případně použít stávající systémy oznamování. Podíváme se také na to, jak nakládat s přijatými oznámeními a jakou ochranu nová právní úprava nabízí oznamovatelům.

Obsah semináře:

  1. Úvod do problematiky whistleblowingu, chráněné oblasti
  2. Vnitřní oznamovací systém a jeho pravidla
  3. Ochrana oznamovatele a dalších osob
  4. Příjem a prověření oznámení, příslušná osoba
  5. Diskuse

Cílová skupina:

Seminář je určen personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám zabývajícím se problematikou „compliance“.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.12.2021

9:00 - 13:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.