Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Zákon o DPH 2017 novelizovaná ustanovení na příkladech

Seminář je určen

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl semináře:

Seminář probere zákon o DPH 2017 a vše bude vysvětleno na praktických příkladech.

garance kvality

Obsah semináře: 

 • Úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura 
 • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba, která je jen ekonomickým vlastníkem
 • Obrat – specifické případy (nájem, ubytovací služby, služby s místem plnění v tuzemsku)
 • Zrušení společnosti v zákoně o DPH – Ukončení činnosti společnosti, dopady do DPH
 • Upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření služeb dle článku 31 Směrnice Rady – příklady
 • Pořízení zboží z EU plátcem s přepravou do státu odlišného od tuzemska – příklady s dopadem na neuznání nároku na odpočet daně
 • Změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh
 • Příklady stanovení přijatých záloh, na které se nevztahuje povinnost odvést daň
 • DPH u poukázek – druhy poukázek
 • Povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku – příklady (osoba neusazená má také CZ DIČ, nemá CZ DIČ)
 • Změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku, manka a škody, zničení, zcizení dlouhodobého majetku, dopad do úpravy odpočtu daně
 • Oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu, vrácení nároku na odpočet v případě poskytnutí úplaty na plnění, které se neuskuteční a záloha nebude vrácena
 • Odpočet daně za jiný kalendářní rok – praktické dopady úpravy § 104 nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období  
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců
 • Režim přenesení daňové povinnosti u telekomunikačních služeb (přefakturace, nájem včetně přeúčtování telekomunikačních služeb) 
 • Nový institut nespolehlivé osoby a upřesnění nespolehlivého plátce
 • Nájem versus ubytovací služby (hlavní plnění a vedlejší plnění) 

Časový harmonogram semináře:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková, lektor Daně, účetnictví

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
10.10.2017 9:00 - 14:00Praha
Hotel Amarilis,
3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Dagmar Klečková, Manroland Czech s.r.o.

Semináře paní Ing. Ledvinkové jsou na velmi vysoké úrovni, příklady z praxe vhodně doplňují teorii, semináře nepostrádají vtip a spád.

Albína Pethsová, BRUDER CZ s.r.o.

Seminář splnil má očekávání po odborné i organizační stránce!

Halina Heimerlová, Moravské kovárny,a.s.

Pozitiva semináře: výborné znalosti, komunikace a příjemné vystupování paní lektorky Ledvinkové!

Václava Vohryzková, WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Spokojenost - doporučuji! Profesionální a srozumitelný výklad.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

DPH 2017, novela zákona o DPH, novela zákona o DPH 2017, nespolehlivá osoba, režim přenesení daňové povinnosti, oprava odpočtu daně, úprava odpočtu daně, ubytovací služby, místo plnění, pořízení zboží z EU, dodání zboží, majetek přenechaný k užití, Jana Ledvinková atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení