Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Zákon o DPH 2017 novelizovaná ustanovení na příkladech

Seminář je určen

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl semináře:

Seminář probere zákon o DPH 2017 a vše bude vysvětleno na praktických příkladech.

garance kvality

Obsah semináře: 

 • Úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura 
 • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba, která je jen ekonomickým vlastníkem
 • Obrat – specifické případy (nájem, ubytovací služby, služby s místem plnění v tuzemsku)
 • Zrušení společnosti v zákoně o DPH – Ukončení činnosti společnosti, dopady do DPH
 • Upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření služeb dle článku 31 Směrnice Rady – příklady
 • Pořízení zboží z EU plátcem s přepravou do státu odlišného od tuzemska – příklady s dopadem na neuznání nároku na odpočet daně
 • Změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh
 • Příklady stanovení přijatých záloh, na které se nevztahuje povinnost odvést daň
 • DPH u poukázek – druhy poukázek
 • Povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku – příklady (osoba neusazená má také CZ DIČ, nemá CZ DIČ)
 • Změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku, manka a škody, zničení, zcizení dlouhodobého majetku, dopad do úpravy odpočtu daně
 • Oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu, vrácení nároku na odpočet v případě poskytnutí úplaty na plnění, které se neuskuteční a záloha nebude vrácena
 • Odpočet daně za jiný kalendářní rok – praktické dopady úpravy § 104 nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období  
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců
 • Režim přenesení daňové povinnosti u telekomunikačních služeb (přefakturace, nájem včetně přeúčtování telekomunikačních služeb) 
 • Nový institut nespolehlivé osoby a upřesnění nespolehlivého plátce
 • Nájem versus ubytovací služby (hlavní plnění a vedlejší plnění) 

Časový harmonogram semináře:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková, lektor Daně, účetnictví

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
10.10.2017 9:00 - 14:00Praha
Hotel Amarilis,
3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Dagmar Klečková, Manroland Czech s.r.o.

Semináře paní Ing. Ledvinkové jsou na velmi vysoké úrovni, příklady z praxe vhodně doplňují teorii, semináře nepostrádají vtip a spád.

Albína Pethsová, BRUDER CZ s.r.o.

Seminář splnil má očekávání po odborné i organizační stránce!

Halina Heimerlová, Moravské kovárny,a.s.

Pozitiva semináře: výborné znalosti, komunikace a příjemné vystupování paní lektorky Ledvinkové!

Václava Vohryzková, WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Spokojenost - doporučuji! Profesionální a srozumitelný výklad.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

DPH 2017, novela zákona o DPH, novela zákona o DPH 2017, nespolehlivá osoba, režim přenesení daňové povinnosti, oprava odpočtu daně, úprava odpočtu daně, ubytovací služby, místo plnění, pořízení zboží z EU, dodání zboží, majetek přenechaný k užití, Jana Ledvinková atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz