Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Zákon o DPH - nejdůležitější změny od 1.1.2017 a změny v průběhu roku 2016, zákon o evidenci tržeb Bonus 2 vstupenky do kina CineStar

Seminář je určen:

hlavním účetním, účetním a daňovým poradcům.

Cíl semináře:

dozvíte se informace o novele zákona o DPH s účinností od 1.1.2017, o doprovodném zákoně k celnímu zákonu od 1.7.2016, o zákoně o elektronické evidenci tržeb a mnoho dalšího.

Obsah semináře:

I. Novela zákona o DPH

- Zrušení všech ustanovení, která upravují uplatnění DPH u společnosti (dříve „sdružení“), přechodná ustanovení - 2 roky na změnu,

- Upřesnění definice nového dopravního prostředku,

- Služby vztahující se k nemovité věci – zpřesnění,  

- Vznik povinnosti přiznat daň – nový § 20a – úplaty, u kterých ke dni přijetí není zd. plnění známo dostatečně určitě (poukazy),

- Uskutečnění zd. plnění po dobu delší než 12 měsíců,

- Změny v opravě základu daně a výše daně,

- Dětská skupina,

- Úpravy u prokazování vývozu zboží,

- Nedoložené ztráty majetku,

- Zrušení možnosti evidence tržeb podle sazeb daně (§ 91),

- Rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti,

- Nespolehlivá osoba,

- Ručení příjemce zdanitelného plnění - virtuální měna.

II. Novela zákona o DPH v souvislosti s celním zákonem

- Změny některých celních pojmů a režimů,

- Zrušení osvobození od DPH při dodání zboží a poskytnutí služeb ve svobodných pásmech,

- Daňové doklady u vývozu zboží,

- Rozšíření reverse charge,

- Změna místní příslušnosti u nerezidentů,

- Úprava kontrolního hlášení, pokuty.

III. Uplatnění DPH u nemovitých věcí

- Režim přenesení daňové povinnosti,

- Sazby daně u oprav, rekonstrukcí a nové výstavby,

- Dodání pozemků, staveb (lhůty),

- Nájem nemovité věci.

IV. Zákon o evidenci tržeb

- Vymezení evidované tržby,

- Certifikát pro evidenci tržeb,

- Rozsah zasílaných údajů,

- Údaje na účtence,

- Evidence tržeb běžným způsobem, ve zjednodušeném režimu,

- Informační povinnost poplatníka.

V.  Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuse   

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

11.00 – 11.20 – přestávka 

11.20 – 13.00 – seminář (2. část) + diskuze

Lektor

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
6.12.20169:00 - 13:00Praha
Hotel Jurys Inn Prague,
2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Ing. Hana Filová, MediaOne s.r.o.

Vše OK, jako vždy!!!

Markéta Bečvářová, CollMan a.s.

Zajímavý a přínosný seminář, přehledný a srozumitelný výklad!

Bc. Irena Novotná

Vždy spokojenost, z podkladů čerpám celý následující rok!

Ing. Alena Krocová, CollMan a.s.

Spokojenost s celkovým výkladem, děkuji!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

DPH 2017, novela zákona o DPH, zákon o evidenci tržeb, DPH u nemovitých věcí, DPH nemovitosti, základ daně a výše daně, dětská skupina, prokazování vývozu zboží, nedoložené ztráty majetku, evidence tržeb podle sazeb daně, režim přenesení daňové povinnosti, nespolehlivá osoba, virtuální měna, celní zákon, reverse charge atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz