Seminář

ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2012 OD 1.1. A 1.4. PRAKTICKÝ APLIKAČNÍ SEMINÁŘ .

Zdeněk Křížek

Na tomto semináři se posluchači podrobně seznámí s problematikou nemocenského pojištění zaměstnanců, s nárokem na jednotlivé dávky, s možnými sankcemi při porušování povinností pojištěnců vyplývajícími ze Zákona o nemocenském pojištění a neposlední řadě se posluchači dozví informace o zásadních změnách v nemocenském pojištění od roku 2012 a v jeho průběhu od 1.4.

Seminář je určen:

Pro mzdové účetní a personalisty, ale i pro statutární zástupce zaměstnavatelů a budoucí zaměstnavatele. Seminář může být přínosem i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Cíl semináře:

Na tomto semináři se posluchači podrobně seznámí s problematikou nemocenského pojištění zaměstnanců, s nárokem na jednotlivé dávky, s možnými sankcemi při porušování povinností pojištěnců vyplývajícími ze Zákona o nemocenském pojištění a neposlední řadě se posluchači dozví informace o  zásadních změnách v nemocenském pojištění od  roku 2012 a v jeho průběhu od 1.4.

       Na tomto semináři bude předán podrobný pracovní materiál obsahující celou řadu názorných příkladů k danému tématu podle poslední platné právní úpravy.

Obsah semináře:

1)   ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ :

    a) okruh pojištěných osob,

    b) vznik trvání a zánik účasti na nemocenském pojištění,

    c)  pojmy „krátkodobé zaměstnání“ , „malý rozsah“ , – posuzování účasti na  NP 

    d)  pojmy zahraniční zaměstnanec, smluvní zaměstnanec a jejich účast na pojištění

    e)  povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k OSSZ,PSSZ,

    f)   účast osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění

    g)   nové posuzování účasti na nemocenském pojištění u jednatelů, společníků, členů

          dozorčích rad a statutárů od roku 2012. Uvolněných a neuvolněných funkcionářů.

2)     OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ :

    a)   nárok na nemocenské – uplatňování nároku na dávku, tiskopisy, výplata, souběh

          pojištění z několika pracovních činností,

    b)   uplatňování nároku na dávky z titulu ochranné lhůty,

    c)    ošetřovné – posuzování nároku na tuto dávku, závazné tiskopisy,

    d)    peněžitá pomoc v mateřství – posuzování nároku, závazný tiskopis,

    e)    vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – posuzování nároku, tiskopis.

3)      PODPŮRČÍ  DOBA :

    a)    pojem podpůrčí doba,

    b)    omezená podpůrčí doba u důchodců,

    c)     výplata nemocenského nad podpůrčí dobu,

    d)    vyčerpání podpůrčí doby a invalidita – vliv na další výkon práce.

4)      DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD - ROZHODNÉ OBDOBÍ  :

       a)    pojem rozhodné období,

       b)    varianty určování rozhodného období,

       c)     vyloučené doby od roku 2012,

       d)     závazný tiskopis „Příloha k žádosti o …….“ a jeho vyplňování.

5)      ŘÍZENÍ VE VĚCECH DÁVKOVÝCH :

       a)    povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců(pojištěnců) vůči OSSZ,

       b)    porušování povinností práce neschopného a možné sankce,

       c)     dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance,

       d)     krácení nemocenského – alkohol, rvačka, atd. ………….,

       e)     vyloučení nároku na nemocenské – vylákání dávky.

6)     Závěr , diskuse, dotazy.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:15  přednáška (2. část)

12:15 - 12:30 oběd

12:30 - 14:00 přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Zdeněk Křížek

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.8.2012

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.