On-line videozáznam

Zákon o obchodních korporacích - s. r. o.

záznam z 12.12.2013

délka videa 02:03:13

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Kromě často jmenovaného nového občanského zákoníku vstoupí v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který upravuje společnost s ručením omezeným. 

Obsah semináře:

 • zakotvení s. r .o. v současné a budoucí právní úpravě
 • vysvětlení vztahu budoucích právních předpisů navzájem (NOZ a ZOK)
 • shrnutí největších novinek, které přináší ZOK ohledně s. r .o.
 • s. r .o. v jednotlivých ustanoveních ZOK:
  • specifikace společnosti
  • společníci
  • vklad x podíl
  • společenská smlouva
  • valná hromada
  • jednatel
  • změny výše základního kapitálu
 • co čeká společníky a jednatele s. r. o. po 1. 1. 2014

Poznámka: On-line seminář je pořízen v roce 2013, současnou legislativou je myšlena právní úprava dle občanského zákoníku do 31. 12. 2013. Novou legislativou je pak stav po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. 


Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)