On-line seminář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o přestupcích

JUDr. Dana Římanová

On-line seminář je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

On-line seminář je určen pro:

fyzické i právnické osoby, kterých se dotýká problematika přestupkového zákona a přestupkového řízení.

Obsah on-line semináře:

 • Odpovědnost za přestupky
  • odpovědnost za přestupek
  • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
  • odpovědnost za přestupek právnické osoby
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
 • Správní tresty a jejich ukládání
  • ukládání správních trestů
  • polehčující a přitěžující okolnosti
  • správní tresty
 • Řízení o přestupcích
 • Evidence přestupků
 • Zákon o některých přestupcích

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Dana Římanová

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.