On-line seminář

Zákon o pedagogických pracovnících - speciální úprava institutů ZP

Nenechte se zaskočit novinkami v legislativě.

JUDr. Hana Poláková

Zkušená lektorka a odbornice z praxe JUDr. Hana Poláková s vámi během prodlouženého webináře probere zákon o pedagogických pracovnících, jehož novela je nyní ve schvalovacím procesu.

Na on-line semináři se budeme zabývat:

  • novinkami v posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků,
  • rozšířením okruhu zaměstnanců školy, kteří získávají postavení pedagogického pracovníka,
  • změnami v posuzování znalosti českého jazyka a prokazování bezúhonnosti,
  • současným stavem, kdy se uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou více přichyluje k obecné úpravě zákoníku práce,
  • adaptačním obdobím a dalšími prvky kariérního řádu,
  • jaké příplatky bude upravovat zákon o pedagogických pracovnících,
  • pravidly pro nárůst platů v dalších letech.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.6.2021

13:00 - 18:00

On-line

2990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.