Seminář

Zákon o potravinách

a nová legislativa pro výrobce potravin

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Po velké novele zákona o potravinách, která je účinná od začátku roku 2015, byl v roce 2016 schválen zákon č. 180/2016 Sb., který mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, s účinností od září 2016, respektive od začátku roku 2017 (a dále také v následujících letech).

Seminář určen pro:

provozovatele potravinářských podniků, majitele malých potravinářských podniků, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků na výrobu potravin, ostatní zájemce o změny v potravinářské legislativě. 

Obsah semináře:

  • Změny v novele zákona č. 110/1997 Sb.
  • Základní pojmy.
  • Povinnosti PPP, kteří potraviny vyrábějí, dovážejí a vyvážejí.
  • Povinnosti PPP, kteří uvádějí potraviny na trh.
  • Česká potravina.
  • Označování potravin zabalených v nepřítomnosti spotřebitele.
  • Označování nebalených potravin.
  • Označování pokrmů – alergeny.
  • Změny pravomocí orgánů státního dozoru.

Lektor

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.11.2020

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Jakub Svoboda

“Příjemné prostředí, profesionální přístup a zajímavé, praktické informace„