Seminář

Zákon o potravinách - novela 2016 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář určen pro:

provozovatele potravinářských podniků, majitele malých potravinářských podniků, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků na výrobu potravin, ostatní zájemce o změny v potravinářské legislativě. 

Cíl semináře:

současné znění zákona o potravinách je účinné od začátku loňského roku, kdy se zákon dočkal velké novely. Zákon č. 180/2016 Sb., který mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl zveřejněn v červnu letošního roku. Významné změny nabudou účinnosti v září letošního roku a s příchodem rou 2017 (a dále také v následujících letech).

Obsah semináře:

  • Změny v novele zákona č. 110/1997 Sb.
  • Základní pojmy.
  • Povinnosti PPP, kteří potraviny vyrábějí, dovážejí a vyvážejí.
  • Povinnosti PPP, kteří uvádějí potraviny na trh.
  • Česká potravina.
  • Označování potravin zabalených v nepřítomnosti spotřebitele.
  • Označování nebalených potravin.
  • Označování pokrmů – alergeny.
  • Změny pravomocí orgánů státního dozoru.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

doc. Ing. Kamila Míková CSc., lektor Výroba, doprava

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a v Boneco, a.s., jako odborný poradce pro

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
26.4.20179:00 - 14:00PrahaSM051402970 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Jakub Svoboda

Příjemné prostředí, profesionální přístup a zajímavé, praktické informace

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.