Seminář

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

JUDr. Dana Římanová

Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

Zákon má ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy a použije se přednostně. (Zákon o odpadech se jako obecná právní norma použije při nakládání s výrobky s ukončenou životností subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak).

S touto legislativou též úzce souvisí Zákon o obalech, který bude též brzy novelizován.

Seminář je určen pro

pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Lektor

JUDr. Dana Římanová

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.9.2020

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4290

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

výrobky s ukončenou životností, výrobky s ukončenou životností zákon, nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností, odpadové hospodářství, zákon o odpadech, ekologie, životní prostředí zákony a další...