On-line seminář

Zálohy z účetního a daňového pohledu 2015/2016

RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky záloh (závdavků) z pohledu daní (daň z příjmů, DPH) i účetnictví.

E-learning je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cílem on-line semináře je

komplexní rozbor problematiky záloh (závdavků) z pohledu daní (daň z příjmů, DPH) i účetnictví.

Obsah on-line semináře

- vymezení zálohy (závdavku) v občanském právu,
- podstata zálohy (závdavku) z účetního a daňového pohledu,
- základní principy účtování o zálohách,
- vliv záloh na daň z příjmů (rozdíly u účetních jednotek a u osob nevedoucích účetnictví),
- záloha z pohledu DPH (povinnost odvést DPH z přijaté úplaty, související daňový doklad, možnost nárokovat si odpočet),
- vliv záloh v některých speciálních případech (při změně ve způsobu vykazování výdajů), 
- zálohy daně (obecný pohled, pohled daní z příjmů).

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.11.2015

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.