Seminář

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Nastavte je výhodně jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme zaměstnanecké výhody (benefity) z pohledu daní v podmínkách roku 2024. Nastíníme zákonné možnosti postupů, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda, a to se zdůrazněním nových postupů pro rok 2024.

Obsah semináře:

  • Základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod (rozbor z pohledu zákona o daních z příjmů a pojistných zákonů)
  • Benefity z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená) – pohled zaměstnance i zaměstnavatele
  • Vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefitů zaměstnancům
  • Rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod s vysvětlením daňového a finančního dopadu na příkladech
  • Zdůraznění novinek pro rok 2024 a nových výkladů v oblasti zaměstnaneckých benefitů (možnosti stravování zaměstnanců, benefity ve formě nepeněžního příjmu omezené polovinou minimální mzdy a další)
  • Vazba poskytování benefitů na daň z přidané hodnoty
  • Praktický příklad na daňovou úsporu v roce 2024

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice, změny oproti předchozímu roku budou ilustrovány na příkladech.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Seminář je určen:

personalistům, vedoucím pracovníkům, ale i ekonomům, mzdovým účetním a dalším osobám, které se ve společnostech zabývají problematikou lidských zdrojů a mají zájem se seznámit s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní a legální daňové optimalizace.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.2.2024

9:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.