Seminář

Zaměstnanecké benefity (výhody) z pohledu daní

Nastavte je výhodně jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme zaměstnanecké výhody (benefity) z pohledu daní. Nastíníme možnosti jejich aplikace tak, aby jejich poskytnutí bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda.

Obsah semináře:

 • Základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod (rozbor z pohledu zákona o daních z příjmů a pojistných zákonů)
 • Benefity z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená) – pohled zaměstnance i zaměstnavatele vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefitů zaměstnancům
 • Rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod, vysvětlení daňového a finančního dopadu na příkladech
 • Zdůraznění posledních novinek v oblasti zaměstnaneckých benefitů (stravovací paušál apod.) a upozornění na případné navrhované změny v této oblasti (v návaznosti vývoj legislativy)
 • Promítnutí poskytování zaměstnaneckých benefitů v účetnictví zaměstnavatele, vazba benefitů
  na jiné daně (DPH)

  Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny poslední novinky ve srovnání s předchozím stavem.

  Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

  Seminář je určen:

  personalistům, vedoucím pracovníkům, ale i ekonomům, mzdovým účetním a dalším osobám, které se ve společnostech zabývají problematikou lidských zdrojů a mají zájem se seznámit s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní a legální daňové optimalizace.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  4.10.2023

  9:00 - 13:00

  On-line

  Cisco Webex

  3 990,- Kč

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.