On-line seminář

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní - II. část

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak zpohledu zaměstnance, tak zpohledu zaměstnavatele.

E-learning je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. V druhé části (úzce navazující na první) budou probrány konkrétní možnosti zaměstnaneckých benefitů, bude zdůrazněn vztah k DPH a propočtena výhodnost na konkrétním příkladu. Podrobnosti k první části online semináře naleznete zde.

Obsah on-line semináře:

 • konkrétní možnosti poskytnutí plnění, která jsou u zaměstnance osvobozena od zdanění (vzdělávání, stravování zaměstnanců, hrazení pojistného na životní pojištění a spoření na penzi, benefity nedaňové a další), vč. pohledu zaměstnavatele,
 • automobil pro služební i soukromé použití,
 • benefity ve vztahu k DPH,
 • ilustrace výhodnosti benefitů na příkladu,
 • související výklady GFŘ a MF.

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  22.10.2018

  14:00 - 15:30

  On-line

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.