Seminář

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí včetně nových podmínek vysílání na Slovensko a do dalších států - výklad z pohledu pracovněprávních, daňových a pojistných předpisů

Seminář je určen

pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborné veřejnosti, které se problematika týká 

Cíl semináře:

Vysvětlit povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců, a to jak z členských států EU, tak ze třetích zemí.  Po rozdělení cizinců podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují, bude vysvětlena problematika sociálního a zdravotního pojištění v rámci členských států EU včetně pravidel, do kterého státu má být hrazeno pojištění. Na semináři se dozvíte, kdy je považován cizinec za daňového rezidenta a kdy je daňovým nerezidentem, dále jaké má zaměstnavatel povinnosti při zdaňování jejich příjmů v ČR. V druhé části semináře budou podány informace o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména minimální pracovněprávní podmínky, nové povinnosti při vysílání zaměstnanců na Slovensko a do jiných členských států, dále i kdy a jak mají být zdaňovány příjmy vyslaných zaměstnanců v zahraničí a kam má být odváděno pojistné.  

Obsah semináře:

 • Sociální zabezpečení v Evropské unii a aplikace na zaměstnance, určení jediného státu, kam se platí pojistné
 • určení, kam platit pojistné při práci ve více státech a při vyslání 
 • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti  (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly)
 • nový přístup ke zdanění příjmů jednatelů
 • zdanění členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů
 • benefity a jejich zdanění
 • výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců
 • omezení nároků na uplatnění slev a daňového zvýhodnění na dani u daňových nerezidentů
 • postup mzdové účtárny při ročním zúčtování daně u daňových nerezidentů
 • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele 
 • právní a daňové  aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění)
 • nárok na minimální mzdu a další minimální pracovněprávní podmínky ve státě vyslání
 • zdanění příjmů vyslaných pracovníků  za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění
 • vznik stálé  provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání
 • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání
 • zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců)
 • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců
 • případové studie zaměstnání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí
 • konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech, zejména nové povinnosti českých zaměstnavatelů při vysílání na Slovensko

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská, lektor Mzdy, personalistika

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Monika P., MPaO ČR

Na semináři mě nejvíce zaujalo téma: "Dvojí zdanění" a "Vyslání českých občanů do zahraničí".

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

zaměstnávání cizinců, zaměstnávání cizinců v čr, zdanění jednatelé, zaměstnanci zahraničí, benefity zdanění, dvojí zdanění, zákon o DPH, vysílání zaměstnanců na Slovensko atd..

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení