Seminář

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění - zaměřeno i na vládní programy

Mgr. Magdaléna Vyškovská

V úvodu semináře budou probrány základní souvislosti cizineckého a pracovního práva při zaměstnávání cizinců. Budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Seminář je především zaměřen na sociální zabezpečení a daňovou problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Popisovaná pravidla jsou doplněna případovými studiemi, které jsou řešeny lektorem a vysvětlovány v souvislostech. Probrána bude i aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu. Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Seminář je určen:

Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice i kdo vysílá zaměstnance do zahraničí, zejména do členských států EU.   Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou zejména mzdové účetní, ale také právníci, personalisté, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů. Na semináři budou probírány otázky zaměstnávání cizinců ze třetích států – zaměřeno na státy zahrnuté ve vládních programech.

Co Vám seminář přinese:

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Obsah semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují a základní pravidla

 • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, mimořádné pracovní vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Základní pravidla pro zaměstnávání cizinců v ČR, rozdíly občan EU a třetího státu
 • Upozornění na nejčastější chyby zaměstnavatelů
 • Základní informace k vládním programům (Ukrajina, Srbsko, Indie, Bělorusko …)
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy

 

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich aplikace, rozdíly oproti koordinačním nařízením (Ukrajina, Srbsko, Indie, Bělorusko …)
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
 • Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí
 • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
 • Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
 • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

 

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) a novelizace směrnice o vysílání zaměstnanců
 • Nové povinnosti zaměstnavatelů při vysílání pracovníků
 • Notifikační a evidenční povinnosti
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění

 

Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.45 - přednáška (2. část)

12.45 - 13.00 - odpolední coffee break

13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.2.2020

9:00 - 15:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Monika P., MPaO ČR

“Na semináři mě nejvíce zaujalo téma: "Dvojí zdanění" a "Vyslání českých občanů do zahraničí".„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

zaměstnávání cizinců, zaměstnávání cizinců v čr, zdanění jednatelé, zaměstnanci zahraničí, benefity zdanění, dvojí zdanění, zákon o DPH, vysílání zaměstnanců na Slovensko atd..