Seminář

Zaměstnávání cizinců v ČR nejen před ročním vyúčtováním

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Tento seminář je určen zejména pro personalisty a mzdové účetní, aby získali základní přehled o tom, kdy mohou být cizinci v České republice zaměstnáni, jak mají přistupovat k jejich pojištění a zdanění v České republice, kdy a kam má být pojistné a daň z příjmů odváděna do českého nebo zahraničního systému. S ohledem na povinnosti zaměstnavatele vyplývající z ročního zúčtování a ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti bude podstatná část semináře věnována detailněji této problematice a rozboru povinností zaměstnavatele.

Seminář je určen:

pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká

Co Vám seminář přinese:

Tento seminář je určen zejména pro personalisty a mzdové účetní, aby získali základní přehled o tom, kdy mohou být cizinci v České republice zaměstnáni, jak mají přistupovat k jejich pojištění a zdanění v České republice, kdy a kam má být pojistné a daň z příjmů odváděna do českého nebo zahraničního systému. S ohledem na povinnosti zaměstnavatele vyplývající z ročního zúčtování a ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti bude podstatná část semináře věnována detailněji této problematice a rozboru povinností zaměstnavatele.

Obsah semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují  

 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance atd. )
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy

 

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
 • Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční zúčtování, komu lze provést a komu ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, koho uvést a koho ne, jak postupovat, jaké údaje do seznamu uvádět.

Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.1.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.