Seminář

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

Cizinec není našinec, platí pro něj speciální pravidla

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přiblížit všechny povinnosti souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Zaměříme se i na zaměstnávání občanů Ukrajiny včetně uprchlíků a jejich postavení v českém právním řádu. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Obsah semináře:

Cílem semináře je vysvětlit zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů. Budou probírány možnosti při zaměstnávání občanů Ukrajiny, a to ať uprchlíků, tak i těch, kteří pobývali v ČR již před počátkem válečného konfliktu, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home office a zahraničních pracovních cestách. Vysílání pracovníků na pracovní cesty z České republiky do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska bude věnována závěrečná část semináře. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy a zařazení nových států, nové kvóty, program digitální nomád
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce versus zaměstnanecká karta – jak rozlišit)
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Evropská koordinační nařízení
  • - na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
   - určení, kam platit pojistné v různých situacích
   - home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí, nový přístup v EU
   - rámcová výjimka na teleworking  a její podmínky
   - výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
   - postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
   - mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
   - rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
   - nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

  • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování, nové smlouvy o sociálním zabezpečení
  • Sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
  • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

  Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
  • Daňová rezidence fyzických osob a její určení
  • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
  • Home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
  • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
  • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
  • Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
  • Specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
  • Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
  • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
  • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
  • Stanovení základu daně – progresivní zdanění
  • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
  • Položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
  • Nároky na slevy na dani u cizinců – daňových nerezidentů a jejich omezení
  • Opravy záloh na daň a daně sražené zaměstnavatelem, nová judikatura
  • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů
  • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

  Vyslání zaměstnanců z ČR

  • Směrnice o vysílání pracovníků 96/71 a minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)
  • Vysílání řidičů ve světle speciální směrnice
  • Notifikační povinnosti
  • Cestovní náhrady
  • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
  • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
  • Zrušení záloh na daň v ČR, opravy
  • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
  • Zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů, povinnost podání přiznání k dani z příjmů, dopady progresivního zdanění

  Výhody pro Vás

  Bezproblémový přenos
  • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
  • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
  • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
  • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
  • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
  • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
  • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
  Občerstvení
  • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
  • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
  • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
  Kvalitní podklady
  • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
  Odpovědi odborníka
  • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
  • Můžete je položit přímo na semináři.
  • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
  Osvědčení o absolvování
  • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
  • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
  • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

  Lektor

  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  Daňová poradkyně specializující se na otázky zdaňování fyzických osob v souvislosti s mezinárodní problematikou, dále na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení, které se týkají zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  13.9.2024

  9:00 - 15:00

  Praha

  Evropská 423/178, Praha 6

  Přihlásit Připomenout

  4 990,- Kč

  13.9.2024

  9:00 - 15:00

  On-line

  Cisco Webex

  Přihlásit Připomenout

  4 990,- Kč

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Názory účastníků

  Monika P., MPaO ČR

  “Na semináři mě nejvíce zaujalo téma: "Dvojí zdanění" a "Vyslání českých občanů do zahraničí".„

  O tématu školení

  Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

  zaměstnávání cizinců, zaměstnávání cizinců v čr, zdanění jednatelé, zaměstnanci zahraničí, benefity zdanění, dvojí zdanění, zákon o DPH, vysílání zaměstnanců na Slovensko atd..