Seminář

Zaměstnávání cizinců ze třetích států v ČR

- souhrnný výklad (cizinecké, pracovní, daňové právo a sociální a zdravotní pojištění)

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Na semináři se dozvíte souhrnné informace o problematice zaměstnávání cizinců ze třetích států v České republice.

Obsah semináře:

Kdo se považuje za cizince v České republice

 • Občané třetích států versus občané EU
 • Rodinní příslušníci občanů EU

 

Zaměstnávání občanů třetích států v ČR

 • Krátkodobé zaměstnání (Schengenské vízum a povolení k zaměstnání)
 • Zaměstnanecká karta – duální a neduální
 • Modrá karta
 • Mimořádné pracovní vízum
 • Programy ekonomické migrace
 • Speciální typy povolení k dlouhodobému pobytu (za účelem vědeckého výzkumu, pro rezidenta jiného členského státu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance)
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce
 • Sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

 

Sociální a zdravotní pojištění

(smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s třetími státy a pravidla jejich fungování, kdy zaměstnanci podléhají českým předpisům.
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem (příjmy za práci v České republice a mimo ni a specifická pravidla pro výpočet záloh na daň).
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
 • Superhrubá mzda
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.10.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.