On-line videozáznam

Zařazování majetku do daňových odpisových skupin 2016

RNDr. Ivan Brychta

záznam z 26.10.2016

délka videa 01:30:42

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Tento on-line seminář je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cíl tohoto on-line semináře:

Obsahem tohoto on-line semináře bude především ucelený rozbor postupu při zařazování hmotného majetku do daňových odpisových skupin pro účely stanovení odpisů, vč. souvisejícího pohledu na základní principy souvisejících klasifikací produkce a stavebních děl.

Obsah tohoto on-line semináře:

 • základní principy a postupy při zařazování majetku do daňových odpisových skupin podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů (jak postupovat, co do které odpisové skupiny patří, postup při využití budov k více účelům)
 • obecný výklad ke klasifikacím používaným pro zatřídění hmotného majetku v zákoně o daních z příjmů (kde a co najdeme, jak postupovat)
 • základní zásady a postupy při aplikaci klasifikace stavebních děl CZ-CC na nemovité věci
 • základní zásady a postupy při aplikaci klasifikace produkce CZ-CPA na hmotné movité věci
 • postup při vyhledávání zatřídění dle přílohy č. 1 ZDP (výjimky, nestandardnosti) v příkladech.

K dispozici podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

 • Základní pravidla; Kde hledat klasifikace
 • CZ-CPA - informace a konstrukce
 • Základní pravidla v Zákonu o dani z příjmů
 • Pravidla aplikace přílohy č. 1 ZDP
 • CZ-CPA nebo CZ-CC?; Zařazování souboru movitých věcí

Materiály ke stažení


Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)